arbetsmiljöanmälan

Falck ambulans kritiseras för att kringgå regler om övertid

Falck ambulans kritiseras för att kringgå regler om övertid
Rickard Uppenberg är huvudskyddsombud inom Falck Ambulans.

Enligt Vårdförbundet kringgår ambulansföretaget taket för hur mycket övertid de anställda får arbeta genom att samma personal hyrs in från företagets eget bemanningsföretag. Nu begär förbundet att de båda bolagen ska räknas som en och samma arbetsgivare. UPPDATERAD KL 15.40

Ambulanssjuksköterskan och huvudskyddsombudet Rickard Uppenberg har gjort en så kallad 6:6a-anmälan och begärt att arbetsgivaren ska svara senast på torsdag denna vecka. Om Vårdförbundet inte blir nöjd med svaret skickas anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Det Rickard Uppenberg och medlemmarna i Vårdförbundet retar sig på är att Falck Ambulans har två olika bolag som de växelvis utnyttjar för att kunna överskrida det antal övertidstimmar som varje medarbetare får arbeta enlig arbetstidslagen.

Eget bemanningsföretag

Falck Ambulans har nämligen ett bemanningsföretag som heter Falck Services. Risken enligt Vårdförbundet är att personal som arbetat mycket övertid i Falck Ambulans samtidigt anställs i bemanningsföretaget och sen hyrs ut för arbete i Falck Ambulans.

”Detta leder till att samma medarbetare kan arbeta på samma arbetsplats, med samma arbetsuppgifter, men med två olika arbetsgivare och därmed kan de arbeta väldigt mycket övertid utöver sin ordinarie tjänstgöringsgrad”, skriver Rickard Uppenberg som tycker att förhållandet är oacceptabelt eftersom det riskerar att gå ut över medarbetarnas hälsa.

Han anser att de inte får tillräckligt med återhämtning mellan de olika arbetspassen, vilket i värsta fall leda till risk för felbedömningar i vårdandet av patienterna.

”Jobbar extra hos andra arbetsgivare”

På frågan hur tillförordnade ambulanschefen Martin Lindfors ser på riskerna för att medarbetarna ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av brist på återhämtning svarar han att väldigt många redan i dag jobbar övertid på grund av den generella bristen på specialistsjuksköterskor.

Han berättar att inom ambulansen är det många medarbetare som jobbar extra hos andra arbetsgivare, vilket gör att huvudarbetsgivaren inte kan kontrollera de anställdas vilotider.

– Vi har planerat vår sommarbemanning tillsammans med medarbetarna och kommit fram till en modell där vi erbjuder dem att jobba några extrapass, med högre ersättning hos oss, istället för att göra detta hos en annan arbetsgivare. Därmed uppnår vi både en rättvisare fördelning av övertiden, vi får erfarna medarbetare i ambulanserna och, inte minst, vi får kontroll på vilotidsreglerna, säger han.

Han betonar att det är frivilligt att jobba extra och att de som redan planerat att arbeta extra i sommar inte gått över taket för övertid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida