Får astma — av allergitester

Sjuksköterskor som gör bland annat allergitester på patienter utsätts för risken att själva drabbas av astma eller allergi.

Bland sjuksköterskor som i sitt jobb utsätts för allergen och luftvägsirriterande ämnen har 17 procent astma, visar en kartläggning som Astma- och allergisjuksköterskeföreningen har gjort. Studien visar att 21 procent under det senaste året hade besvär med pipande eller väsande andning. Hur arbetsmiljön är utformad och vilka skyddsåtgärder som används ser olika ut på de olika mottagningarna.

— Vi ligger över genomsnittet när det gäller besvär från näsa och luftvägarna. Dragbänk, ett ventilerat metallbord, borde kanske ingå som grundutrustning på en allergimottagning, säger Pia Kalm-Stephens som är sekreterare i föreningen.

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor som har ärftlig disposition väljer att arbeta med den patientgruppen. Därför anser hon att arbetsgivaren borde vara särskilt noga med arbetsmiljön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida