Får tre års introduktion

På infektionskliniken vid Västmanlands sjukhus får nya sjuksköterskor en extra utbildning under tre år. Men det förpliktar; i uppdraget ingår att dela med sig av den nyvunna kunskapen.

Profilutbildningen riktar sig till nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar i infektionssjukvård. Varje termin är det tänkt att två sjuksköterskor som ska gå utbildningen anställs på kliniken.

— Tanken är att de snabbt ska få infektionskompetens och bli trygga i sin nya roll. Trygga och säkra sjuksköterskor ger trygga patienter, säger Elisabet Bogren som är tillförordnad avdelningschef på infektionskliniken i Västerås.

Innehållet i utbildningen kan variera beroende på hur utbudet ser ut. Sjuksköterskorna går kurser som handlar om, eller har en koppling till, infektionssjukvård. Det kan till exempel handla om sårvård.

En extra poäng med satsningen är att de nya infektionssjuksköterskorna ska föra sin nyvunna kunskap vidare till arbetskamraterna på avdelningen.

Nyblivna sjuksköterskan Elin Olofsson är en av de två som denna termin har fått en sådan tjänst. Det började med ett sommarvikariat som ledde vidare till erbjudande om att bli anställd och få gå profilutbildningen och det är hon mycket nöjd med.

— Det är jättebra. Jag får lära mig mer och får fördjupad kunskap om infektionssjukdomar. Jag ska också jobba på en ortopedavdelning och troligen också på akuten. Det ska bli roligt och lärorikt, säger hon.

Att utbildningen är tre år och att hon därmed bör jobba kvar så länge skrämmer inte Elin.

Häromdagen var hon på sin första utbildning som handlade om tbc. Där fanns också kolleger från andra sjukhus i Mellansverige som hon kunde utbyta erfarenheter med. Att Elin nu har krav på sig att berätta för sina arbetskamrater vad hon lärde sig, är inget hon oroar sig för.

— Det kommer att gå bra. Klimatet i arbetsgruppen är öppet och det är flera andra som är relativt nya, de har bara jobbat något år, så det känns bra. Vi försöker ha torsdagsföreläsningar regelbundet, där någon i personalen och ibland en läkare, berättar om ny kunskap, berättar hon.

Avdelningen har även ett samarbete med ortopedkliniken.

— Andra året ska ”våra” sjukskö­terskor gå tre månader på ortopeden och då kommer deras sjuksköterskor till oss. Vi utbildar dem i infektionssjukvård, kunskaper som de kan ta med sig tillbaka till ortopedin och våra sjuksköterskor utbildas i ortopedisk sjukvård.

Tredje året kommer avdelningen att ha ett utbyte med en annan klinik, men det är ännu inte helt klart.

Landstingen i Mellansverige: Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Uppland och Västmanland har också ett utbyte som innebär att de turas om att hålla utbildningar för sjuksköterskor hos varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida