Färdigbehandlade patienter skickas hem utan kommunens vetskap

Färdigbehandlade patienter skickas hem utan kommunens vetskap
Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholm, kritiserar sjukhusledningen för att kommunen inte får veta när patienter skickas hem.

Alltför ofta får sjuksköterskorna i Hässleholms kommun inte veta att en patient är färdigbehandlad på sjukhuset. Nu riktar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan skarp kritik mot sjukhusledningen.

13 oktober 2011

Sjuksköterskorna i Hässleholms kommun skriver avvikelserapporter, men ingenting händer. Nu tar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen bladet från munnen och säger ifrån:

– Det är ett elände. Sjukhuspersonalen förstår inte att vårdkedjan inte slutar vid sjukhusets portar, säger Kajsa Thorsell.

Kräver bättre samordning

Flera gånger har hon påpekat för sjukhusledningen att samordningen mellan region och kommun måste bli bättre. Det har gällt att patienter har fått med sig fel läkemedel hem, bristfälliga läkemedelsordinationer eller att kommunen inte har fått veta att patienten har kommit hem.

– Det händer alltför ofta att personal inte kallar till vårdplaneringsmöten på sjukhuset, och nu senast var det en diabetessjuk kvinna med stora sår som skickades hem utan att vi fick veta något. Det var när hennes make larmade om att han inte klarade att vårda sin hustru som vi fick veta att hon var hemma igen, säger en upprörd Kajsa Thorsell.

Förstår personalen

Hon har själv varit klinikföreståndare på sjukhusets medicinklinik och vet att vårdplatserna har blivit betydligt färre. Därför har hon också förståelse för personalens situation och riktar sin kritik mot sjukhusets ledning.

– De har fått ständiga rapporter vid olika samverkansmöten om bristerna från oss medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordöstra området utan att ta det på allvar. Det sägs att vi inte skickar avvikelserapporter i den utsträckning vi borde, men när inget händer så tröttnar sjuksköterskorna i kommunen på att skriva rapporterna, säger Kajsa Thorsell.

Behövs rutiner

Hon efterlyser reflektion och större förståelse för hela vårdkedjan hos sjukhusets personal. Att de inte bara tänker på var deras ansvar slutar – utan också på att andras måste ta vid.

– Inom den kommunal hälso- och sjukvården är vi positiva till att vårda den enskilde i hemmet så långt det är möjligt. Båda parter måste skapa rutiner för att följa beslut som har tagits. Patienterna får inte komma till skada för att två huvudmän träter, säger Kajsa Thorsell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida