Färre sjuksköterskor när Skaraborgs sjukhus ska spara

Skaraborgs sjukhus ska minska kostnaderna med 220 miljoner kronor. Ett sätt att spara är att minska andelen sjuksköterskor — något som möter hård kritik från Vårdförbundet.

17 september 2012

Skaraborgs sjukhus har lagt kraftiga besparingskrav på verksamheten. Fram till nyår nästa år ska sjukhuset minska sina kostnader med 220 miljoner kronor. Ett av de tolv områden som sjukhusledningen ska fokusera på är den så kallade kompetensmixen, vilket handlar om vilken andel av den totala personalstyrkan de olika yrkeskategorierna utgör.

I dagsläget är 60 procent av personalen sjuksköterskor. Det är en för hög siffra jämfört med andra sjukhus i regionen, tycker sjukhusledningen. Den vill därför minska andelen sjuksköterskor till 50 procent och i stället höja andelen undersköterskor.

– Vi ifrågasätter hur de har fått fram siffrorna. Sen tror jag inte att de stämmer. Dessutom kan man inte jämföra Skaraborgs sjukhus med andra sjukhus då verksamheterna inte är exakt likadana. Hela förslaget känns ogenomtänkt och drabbar våra medlemmar, säger Mariette Björk, styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland.

Befarar negativa konsekvenser

Hon befarar att en minskning av andelen sjuksköterskor skulle leda till minskad patientsäkerhet.

– Ledningen tror att de sparar lönekostnader med färre sjuksköterskor men frågan är vad det kostar i fler vårdskador. Vi har inget emot att det blir fler undersköterskor utan saken är den att det ska vara rätt man på rätt plats, säger Mariette Björk.

Enligt vad Vårdfokus erfar handlar det i nuläget inte om några regelrätta uppsägningar av sjuksköterskor. Men andelen kan eventuellt komma att minskas genom att vikarier inte sätts in eller att tjänster inte tillsätts när sjuksköterskor slutar.

Vårdfokus har utan framgång sökt sjukhusledningen för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida