Utbildning

Färre sökande till högskolan

Färre sökande till högskolan
Högskoleutbildningarna till barnmorska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker har betydligt färre sökande inför höstterminen i år, jämfört med förra året. Arkivbild: Mostphotos

Barnmorskeprogrammen är särskilt hårt drabbade när färre söker sig till högskolan inför höstterminen.

21 april 2017

Förlossningsklinikerna skriker efter personal, men när allt färre söker till högskolan i höst är det barnmorskeprogrammen som får uppleva det största tappet av antalet sökande, jämfört med övriga utbildningar inom Vårdförbundets yrkesgrupper.

Specialister på väg

Inför höstterminen i år är det nästan 30 procent färre som söker barnmorskeprogrammet jämfört med höstterminen 2016. De som har valt det i första hand är 15 procent färre i år än i fjol.

Detta går att jämföra med antalet sökande till olika specialistsjuksköterskeutbildningar, som står sig starkare i konkurrensen inför höstterminen 2017. Här har antalet förstahandssökande minskat med drygt 3 procent och det totala antalet sökande med drygt 10 procent jämfört med höstterminen 2016.

Bättre arbetsmarknad

Generellt sett lockar högskolan färre inför hösten, dels på grund av den goda arbetsmarknaden och dels på grund av mindre årskullar. Detta får konsekvenser även för sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och inte minst högskoleutbildningarna för biomedicinska analytiker som också har färre sökande (se faktarutan här intill, där finns alla siffror).

Sökande till högskolans program hösten 2017 jämfört med ht 2016

Sjuksköterska
Totalt: 59 314 (- 12,3 procent)
Förstaval: 9447 (- 8,4 procent)

Röntgensjuksköterska
Totalt: 4371 (-19,1 procent)
Förstaval: 574 (-11,5 procent)

Biomedicinsk analytiker
Totalt: 5394 (-12,8 procent)
Förstaval: 701 (-17,5 procent)

Barnmorska
Totalt: 1712 (-28,5 procent)
Förstaval: 646 (-15,1 procent)

Specialistsjuksköterska
Totalt: 14 091 (-10,3 procent)
Förstaval: 5116 (-3,3 procent)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida