Fettrik kost ger cancersjuka kraft

Personer med obotlig cancer som äter energität kost magrar långsammare i livets slut.

Den som är mycket sjuk kan ha svårt att få i sig tillräckligt med mat vilket leder till avmagring, ett stort problem vid avancerad cancer. Dels blir behandlingseffekten sämre, liksom livskvalitet och fysisk funktion, och dels leder det till kortare överlevnad. Rådet blir då ofta att äta mer energirik mat, mer fett och mindre grönsaker, och dricka drycker med mycket energi.

Nu visar en studie att det verkligen är en bra metod för cancerpatienter, något som tidigare inte har studerats — trots att det är ett vanligt råd till cancersjuka. I dietisten Ola Wallengrens forskning fick de som åt energität kost också i sig mer energi. Överlevnadstiden hos patienterna var från ett år till mindre än en månad, och ett större energiintag och hög energitäthet i kosten var förknippat med mindre avmagring under denna tid. ?

Patienter med inflammatoriskt påslag i kroppen hade däremot en snabbare avmagring, vilket tog ut effekten av den energirika kosten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida