Prehospital vård

Ambulansen kan lämna fler hemma när primärvården stöttar

Ambulansen kan lämna fler hemma när primärvården stöttar
Om en första ordentlig bedömning görs av patientens tillstånd slipper många ambulansfärden in till sjukhuset. Arkivbild: Mostphotos

Sedan ambulanssjuksköterskorna i Halland börjat samverka med primärvården har andelen äldre patienter som kan stanna kvar hemma ökat rejält. Modellen har spritts till flera landsting.

– Målet har inte varit att minska trycket på akutsjukvården utan se till att patienterna hamnar på rätt vårdnivå i ett tidigt skede, säger ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson inom ambulanssjukvården i Halland.

”Ambulant bedömning”, kallas den modell som man började pröva redan 2011. I korthet går den ut på att de patienter som inte bedöms vara akut sjuka eller ha livshotande skador undersöks grundligt av en ambulanssjuksköterska.

Kontaktar distriktsläkaren

Efter att blodtrycket, blodsockret, syresättningen och hjärtrytmen kontrollerats kontaktas den läkare som patienten är listad hos på sin vårdcentral. Tillsammans bedömer de vilken vård patienten behöver.

Av de cirka 40 000 uppdrag som ambulansen varje år utför i Halland handlar cirka 3 000 om uttryckningar till patienter som inte är akut sjuka eller drabbats av livshotande skador. I cirka 80 procent av fallen har ambulansen dock larmats ut med prio 1 eller 2.

Förr kördes de flesta av dessa patienter till akuten där det ofta är långa väntetider. I dag slipper de allra flesta besöka ett sjukhus. En vetenskaplig utvärdering som gjordes av den första försöksperioden visade att 75 procent av patienterna kunde stanna kvar hemma, 15 procent togs till en vårdcentral och endast 10 procent till akuten.

– Om ambulanssjuksköterskorna inte kontaktade distriktsläkare utan själva stod för bedömningen lades fler in på sjukhus, säger Glenn Larsson som menar att just samarbetet med primärvården i kombination med ambulanssjuksköterskornas kompetens varit avgörande för framgången med modellen.

Modellen sprids

Numera används den för alla vuxna över 18 år i Halland. Även Dalarna, Gotland, delar av västra Götaland och nordvästra Skåne har börjat använda sig av ambulant bedömning.

I Halland använder sig ambulanssjuksköterskorna av triagesystemet Retts vid bedömning av patienternas vårdbehov. Vårdfokus har tidigare berättat om ambulanssjukvården i Skellefteå som gör liknande bedömningar hemma hos patienter med hjälp av ett beslutstöd från Vårdguiden 1177.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida