kvinnosjukvård

Förlossningsskador drabbar ojämlikt

Ohälsa och skador drabbar fler kvinnor med låg utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

4 december 2015

När Socialstyrelsen presenterar sina öppna jämförelser är skillnaderna stora när det gäller hälsa bland kvinnor. Utbildningsnivå, ålder och var man är född påverkar utfallet.

  • Risken att drabbas av allvarliga bristningar vid förlossning är högre för förstföderskor födda utanför Norden än de som är födda inom Norden.
  • Chansen att överleva fem år efter en bröstcancerdiagnos är bättre för kvinnor med högre utbildning.
  • Andelen kvinnor med fetma är långt högre bland kvinnor med endast grundskoleutbildning i jämförelse med kvinnor med högre utbildningsnivå.
  • Bland dem som röker eller snusar sent i graviditeten har den största andelen endast grundskoleutbildning. Tobaksanvändningen bland kvinnor med eftergymnasial utbildning är i det närmaste obefintlig.

Öppna jämförelser

2015 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård. I rapporten presenteras resultat inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida