Kortare arbetstid

Försök med hälsosammare arbetstid förlängs

Försök med hälsosammare arbetstid förlängs
Visar modellen de effekter man hoppas på, kan hälsosam arbetstid skrivas in i ett lokalt kollektivavtal, enligt Jani Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland. Arkivbild:Ulf Huett

En natt på 10 timmar är värd 14. Två nätter ger en dag ledigt. Ett pilotprojekt för hälsosammare arbetstider på sjukhusets akutmottagning i Västerås har nyss förlängts med fem månader.

I försöket med arbetstidsförkortning med bibehållen lön ingår ett 15-tal sjuksköterskor och ett antal undersköterskor med rotationstjänst. Visar det sig ge de eftersträvade hälsoeffekterna kan arbetstidsmodellen permanentas och utökas till fler.

Till skillnad mot andra modeller i landstinget i Västmanland, är det politikerna som driver på i det här fallet. Projektet har jobbats fram av Vårdförbundet, Kommunal och arbetsgivaren i bredd och skulle avslutas efter ett år, i september.

– I måndags fick vi besked av politikerna att de vill fortsätta projektet på akuten till slutet av februari. I går bestämde vi att vi och arbetsgivarna ska ha varsitt förslag på lokalt kollektivavtal innan dess, där vi skriver in en hälsosam arbetstidsförläggning, säger Jani Stjernström, ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Lägga schemat rätt

Ju fler nätter man jobbar, desto lägre arbetstid, men då riskerar man att tappa de hälsosamma effekterna. På mottagningen har sektionsledarna diskuterat mycket med personalen om hur man bäst lägger ett schema på åtta veckor.

Det gäller att inte blanda för mycket, understryker Sonja Westberg, sektionsledare på akutmottagningen, som tycker att försöket fungerat bra. Det normala är en natt i veckan, då blir snittarbetstiden 34,2 i stället för 38,25.

– Då får personalen tid för återhämtning. De flesta är nöjda med det här, säger hon.

De som jobbar på andra scheman, som dag, natt eller halv natt, ingår inte i försöket. Det gäller bara de som har rotationstjänst på akuten.

– Vi som sektionsledare önskar att alla turer som ligger efter kl 22 skulle ha det likadant. Ofta förstärker vi natten fram till kl 02.00.

Helg- och nattjobb

I höst ska man också diskutera hur man kan få en mer hälsosam arbetstid även för de som jobbar ständig natt, enligt Jani Stjernström. Även förändringar för de som jobbar varannan helg, ska diskuteras. Men nu är det en sak i taget. Projektet måste utvärderas.

– Nu har vi fått med arbetsgivarna på banan och de vågar diskutera hälsosam arbetstid. Det har varit svårt men är lättare nu när det blivit en annan tydlighet från politikerna som inser att de annars tappar personal, säger hon.

Fakta

Pilotprojektet i Västmanland med kortare arbetstid kallas ”Hälsosam arbetstidsförläggning”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida