Folkhälsovetenskap

Avancerade experter ska minska smittor i samhället och vården

Avancerade experter ska minska smittor i samhället och vården
Nilla Lindroos är smittskyddssjuksköterska i Region Halland och en av de första som gått den nya utbildningen i smittskydd och vårdhygien. Foto: Karin Truedsson

Högskolan i Skövde har ett nyinrättat magisterprogrammet i smittskydd och vårdhygien. Nästa vecka tar första kullen sin examen. Smittskyddssjuksköterskan Nilla Lindroos tycker att alla i vården skulle ha nytta av att gå utbildningen.

10 januari 2019

– Ja, de här ämnena berör alla delar av samhället och alla delar av vården. Även om man inte är smittskyddssjuksköterska eller hygiensjuksköterska kan man ha nytta av den här utbildningen. Exempelvis om man arbetar på en vårdavdelning eller på en vårdcentral, säger Nilla Lindroos entusiastiskt.

Hon är en av totalt elva kursdeltagare som på tisdag och onsdag i nästa vecka ska försvara sina magisteruppsatser.

Trots att det i varje region finns såväl smittskyddsjuksköterskor som smittskyddsläkare, hygiensjuksköterskor och hygienläkare har det hittills funnits få avancerade utbildningar inom ämnet.

Enda i Norden

Fram till 2014 fanns ett så kallat diplomprogram i smittskydd och vårdhygien vid numera nedlagda Nordic school of public health, NHV, i Göteborg. När skolan lades ner 2014 beslutade högskolan i Skövde att vidareutveckla utbildningen och skapa Nordens enda magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning smittskydd och vårdhygien.

Utbildningen, som ges på halvfart och delvis på distans, kom igång för två år sedan. Nilla Lindroos hade då nyligen fått en tjänst som smittskyddssjuksköterska i Region Halland. Dessförinnan hade hon i sex år arbetat som sjuksköterska på olika infektionsavdelningar.

– Jag ville få mer kunskap. Därför passade mig den här utbildningen så bra, säger Nilla Lindroos och räknar upp mängder med nya kunskaper som hon förvärvat under utbildningens gång, både i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursdeltagarna har drillats i allt från hur olika mikrober sprids till praktiska kunskaper om övervakning, utbrottshantering, smittspårning och smittförebyggande åtgärder.

Stort ämne

Framför allt tycker Nilla Lindroos att hon har fått en ökad förståelse för hur stort området är och hur viktigt smittskydd och vårdhygien är för folkhälsan. Men det hon personligen gillat allra mest är att hon under de två år som utbildningen pågått fått tid att verkligen läsa på och sätta sig in i ämnena på djupet, vilket ofta inte hinns med i det dagliga arbetet.

– Dessutom har jag fått ett större kontaktnät. De som gått utbildningen har kommit från olika delar av landet. Förutom smittskyddssjuksköterskor och hygiensjuksköterskor har jag även fått dela erfarenheter med veterinärer och ST-läkare, vilket varit givande, säger Nilla Lindroos.

Till hösten startar ytterligare en nordisk magisterutbildning i smittskydd och vårdhygien på Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida