onkologi

Fortsatt brist på sjuksköterskor vid landets barncancercentrum

Fortsatt brist på sjuksköterskor vid landets barncancercentrum
– Det är mycket angeläget att löftet om mer resurser till barncancervården blir verklighet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Mest pressat är läget i Göteborg, men även barncancervården i Stockholm, Uppsala och Lund skulle behöva mer personal. Det visar Barncancerfondens årliga kartläggning.

Varje år undersöker Barncancerfonden läget på landets sex barncancercentrum. Årets kartläggning visar att det saknas 29 heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla vårdplatser öppna, samtidigt som sjuksköterskorna har en rimlig arbetsmiljö med möjligheter till forskning och utveckling. Det saknas också 11 barnonkologer.

Fyra av sex barncancercentrum tvingas varje månad, eller oftare, hänvisa barn till andra avdelningar på sjukhusen på grund av personal- eller vårdplatsbrist. Mest pressat är läget i Göteborg, men äveni  Stockholm, Uppsala och Lund behövs mer personal, enligt rapporten.

Måste bli fler

– För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Det innebär att personalen ständigt fattar livsviktiga beslut. De som arbetar inom barncancervården gör ett fantastiskt jobb, men de måste bli fler. Behandlingarna blir allt tuffare, men antalet sjuksköterskor har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden, i ett pressmeddelande.

På barncanceravdelningarna i Linköping och Umeå har man ingen personalbrist och Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ett exempel på att det går att göra positiva förändringar, enligt Barncancerfonden.

Personal som stannar

Där infördes för snart tio år sedan den så kallade 3-3-modellen som innebär att personalen ges mer tid för återhämtning genom att de arbetar 88 procent på en heltidstjänst. Personalen trivs och vill stanna kvar, sjukskrivningarna har minskat och externa vikarier behövs bara under sommaren.

Flera av de barnonkologiska centrumen i Sverige har länge haft brist på tid, personal, resurser och vårdplatser. När samma mätning gjordes 2017 fattades 35 sjuksköterskor. Men även om läget har förbättrats något måste landstingspolitikerna göra mer för att säkerställa att utlovade satsningar på barncancervården blir verklighet, anser Barncancerfonden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida