Friskvård – en satsning som ger betalt

Friskvård – en satsning som ger betalt
Kommuner som lyckas inspirera anställda till bättre hälsa slipper många sjukskrivningar. Arkivbild: Colourbox

Nu är det bevisat att friskvård ger lön för mödan, inte bara för individen. Kommuner med konkreta projekt och aktiv företagshälsovård tjänar på färre sjukskrivningar.

6 oktober 2011

Forskning vid Mälardalens högskola visar ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro och kommuners sätt att organisera sitt hälsofrämjande arbete för personalen. Det är arbetsgivare inom kommunal vård- och äldreomsorg i 60 kommuner som deltagit i undersökningen.

Kommunernas skattesats, storlek, antal anställda eller det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen spelar ingen roll. Inte heller avgör det om kommunen har fina visioner och målbeskrivningar för sitt hälsoarbete.

Det som ger lägre sjukfrånvaro är ett aktivt och organiserat hälsofrämjande arbete, visar undersökningen.

Personalen mår betydligt bättre i kommuner som har ett brett utbud av hälsoaktiviteter, exempelvis friskvård, stöd för att sluta röka och arbetsmiljöutbildningar. Att man utsett personer som jobbar med att främja de anställdas hälsa sänker också antalet sjukskrivningar.

– Det kan vara någon som är anställd som friskombud eller hälsoombud. Eller någon i personalen som har som uppgift att ta initiativ till att påverka arbetsmiljön, säger Ingemar Åkerlind, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola.

En annan sak som sticker ut i kommuner med lägre sjukfrånvaro är att man driver lokala hälsoprojekt och använder företagshälsovården på ett aktivt sätt, exempelvis som konsultstöd i det systematiska hälsoarbetet, samt att man följer upp hälsofrämjande insatser.

– Det finns starka skäl för arbetsgivarna att satsa på det här, eftersom det lönar sig. Och det behöver inte vara så dyrt. Många kommuner vill sänka sjukfrånvaron och borde kunna omprioritera inom de ramar man har, säger Ingemar Åkerlind.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida