Arbetsmiljö

Full bemanning förändrade allt

Full bemanning förändrade allt
Med ansvar för färre patient per vårdlag upplever sjuksköterskan Nina Breitholtz att arbetet har blivit roligt igen. Foto: Maria Holwaster

Två eller tre patienter färre per vårdlag blev som skillnaden mellan natt och dag på thoraxavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Plötsligt är det roligt att gå till jobbet igen.

– Det kan tyckas att några färre patienter inte borde spela så stor roll för arbetsmiljön. Men för oss blev det en enorm skillnad. I dag har jag en helt annan tid för patienterna och betydligt bättre koll än tidigare, säger Nina Breitholtz, sjuksköterska vid thoraxkirurgavdelning 50 D2 på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Svårt sjuka patienter

På avdelningen vårdas exempelvis hjärt-, lung- och pacemakeropererade patienter. Efter en operation stannar vissa av dem bara en kort stund på uppvaket innan de får återvända till thoraxkirurgiavdelningen. För något decennium sedan skulle de ha betraktats som intensivvårdspatienter.

Fram till i höstas ansvarade vårdlagen, en sjuksköterska och en undersköterska, för sju-åtta patienter. En extra sjuksköterska på avdelningen hjälpte till där det behövdes. 

– När en patient mådde illa, en annan hade svåra smärtor och vi samtidigt hade ansvar för ytterligare fem eller sex patienter som behövde postoperativ vård var det svårt att tillgodose allas behov, säger Nina Breitholtz.

Färre patienter per vårdlag

Det tunga ansvaret berodde på att svårigheten att rekrytera sjuksköterskor plötsligt drabbade även thoraxkirurgen på Akademiska. 

– På grund av personalbristen var arbetsmiljön hårt pressad. Dessutom fick vi ansvar för ytterligare vårdplatser på en avdelning två trappor upp, säger sjuksköterskan och avdelningschefen Maria Holwaster.

Maria Holwaster är avdelningschef och vice verksamhetschef på thoraxenheten på Akademiska sjukhuset. Foto: Nina Breitholtz

Men när den ena avdelningen stängdes och avdelningschefen lyckades rekrytera åtta nya sjuksköterskor vände allt. 

Sedan slutet av november ansvarar nu varje vårdlag för fem eller högst sex patienter. När en patient mår illa och en annan har ont har de bara ansvar för ytterligare tre patienter. Så numera hinner de med sina arbetsuppgifter.

Maria Holwaster berättar att hon även lyckats rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor för att täcka behovet under sommarsemestrarna.

– Vi har alltid haft ganska lätt att rekrytera sjuksköterskor. Den nedgång som skedde under förra året har jag aldrig varit med om förr, säger hon.

Nu kan de återigen ta hand om studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Det är viktigt. På somrarna erbjuds de ofta vikariat som undersköterskor och det gör att många gärna vill komma tillbaka till avdelningen efter sin examen. Så Maria Holwaster är lättad över att deras goda rykte har räddats.

Orkar ha roligt tillsammans

Att avdelningen har gott rykte, både bland sjuksköterskor och studenter, bekräftas av Nina Breitholtz. Inte minst sedan den blev fullt bemannad.

– När arbetsgruppen trivs och vi kan utföra ett bra jobb så märks det, även bland studenterna som kommer hit. Med den mindre belastningen orkar vi också ha roligt tillsammans. Vi möter, ser och pratar med varandra mycket mer sedan belastningen på vårdlagen minskade, säger hon.

Tidigare hade Nina Breitholtz ofta känslan av att aldrig hinna bli riktigt klar med sina arbetsuppgifter. 

– Numera känner jag att jag verkligen kan gör skillnad för patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida