Kongress 2018

Fyra yrken sätter betyg: Hur synlig var du på kongressen?

Fyra yrken sätter betyg: Hur synlig var du på kongressen?
Röntgensjuksköterskan Madelene Meramveliotaki är nöjd med kongressen, trots lätt förtvivlan över hennes yrkesgrupps osynlighet. Foto: Jenny Kallin

Vårdförbundet har fyra medlemsgrupper. Märktes det på kongressen? Vårdfokus frågade en barnmorska, en röntgensjuksköterska, en biomedicinsk analytiker och en sjuksköterska.

18 maj 2018

Tycker du att din yrkesgrupp var tillräckligt synlig under kongressen?

 Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska och kongressombud från Skåne:

”Vi röntgensjuksköterskor är inte särskilt synliga i förbundet och inte heller på kongressen, men jag känner att besluten inkluderar även oss.”

”Viktigast var att vi röstade igenom att villkorsfrågorna ska ha högre prioritet i förbundet. Den största utmaningen framöver blir att driva lönefrågan och att lyckas med rekryteringen. Vi måste bli fler.”

.

Carina Deréus, barnmorska och kongressombud från Västra Götaland:

”Vi barnmorskor har varit mycket synliga här. Kongressen tog till exempel en skrivelse om hur viktigt det är att vi är kvar i förbundet.”

”Om Vårdförbundet ska kunna behålla yrkeskåren gäller det att kunna visa varför det är viktigt att vara kvar. Mest angelägna frågan för oss, och för andra, tycker jag var den om ha ett tydligare fokus på villkorsfrågorna. Ett bra beslut.”

.

 Anna Larsen, biomedicinsk analytiker och kongressombud från Stockholm:

”Vi har omnämnts – men för lite. Både här och i övrigt. Jag ser att Vårdförbundet vill jobba för oss, men vi glöms bort av politiker och är alldeles för okända, vilket gör oss osynliga i vården.”

”De viktigaste frågorna här har handlat om yrke, karriär och lön. Jag hoppas att förbundet driver frågan om en nationellt reglerad specialistutbildning för oss. Ökade karriärmöjligheter skulle underlätta kompetensförsörjningen.”

.

Jonas Ekestubbe, ambulanssjuksköterska och kongressombud från Blekinge:

”Jo då, vi sjuksköterskor har varit synliga här. Jag har svårt att välja ut vilken fråga som har varit viktigast, det är många och de hänger ihop.”

”Jag känner mig alldeles omtumlad – men väljer nog den om karriärvägar eftersom möjligheten till karriär innebär bättre löneutveckling. Att stärka förtroendevalda är också viktigt. Och arbetsmiljöfrågan. Det är tufft därute.”

Vad är kongressen?

  • Vårdförbundets högst beslutande organ (som riksdagen).
  • 190 demokratiskt valda ombud från hela landet möts och fattar beslut om viktiga framtidsfrågor.
  • Sammanträder vart fjärde år.
  • I år hölls kongressen på en konferensanläggning i Uddevalla den 14-17 maj.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida