Utredda fall

Gav patienter läkemedel utan ordination

En sjuksköterska kritiseras för att inte bara ha gett patienter läkemedel utan läkarordination utan även för att ha bytt ut narkotikaklassade läkemedel och delegerat uppgifter på fel sätt.

1 december 2015

Enligt sjuksköterskan, som arbetade i en kommun, fanns det en muntlig överenskommelse med en av primärvårdsläkarna om att hen kunde ge det urindrivande läkemedlet Furix till patienter med hjärtsvikt i fyra-fem dagar.

Därför behövdes enligt sjuksköterskan ingen läkarordination till varje enskild patient. Enligt sjuksköterskan har hen självständigt behandlat fem-sex patienter på det sättet.

Saknades vid behovsordination

Efter att ha utrett sjuksköterskans agerande konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det aldrig har existerat någon sådan behovsordinering av Furix på det boende där sjuksköterskan arbetar. Dessutom ska en ordination alltid vara skriftlig.

Vid ett tillfälle bytte sjuksköterskan ut ett långtidsverkande narkotikaklassat läkemedel till ett korttidsverkande preparat eftersom det ordinerade läkemedlet inte fanns tillgängligt på apoteket. Inte heller vid detta tillfälle kontaktades någon läkare.

Dessutom har sjuksköterskan vid flera tillfällen delegerat arbetsuppgifter till anställda som det enligt kommunens riktlinjer inte är möjligt att delegera till. I flera fall har delegeringarna getts muntligt, vilket strider mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En delegering ska alltid vara skriftlig.

Anställd i 20 år

Sjuksköterskan har arbetat i kommunen i 20 år. De misstag som gjorts skyller hen delvis på att arbetssituationen varit pressad på boendet. Dels har det förekommit konflikter i arbetsgruppen, dels har det varit underbemannat.

Det ska vara två sjuksköterskor på boendet men under långa perioder har sjuksköterskan tvingats arbeta ensam. Därför har hen exempelvis inte hunnit med att ge skriftliga delegationer.

De fel sjuksköterska gjort är enligt Ivo så allvarliga att man övervägt att göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. I värsta fall hade sjuksköterskan då riskerat att bli av med sin legitimation.

Men efter att ha träffat sjuksköterskan konstaterar Ivo att hen har tagit till sig av innehållet i kommunens anmälan. Ivo nöjer sig därför med att kritisera sjuksköterskan.

Sjuksköterskan är sedan i våras avstäng från sitt arbete i kommunen.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-10385/2015-11.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida