specialistutbildning

Gävleborg satsar på barnmorskor och specialistsjuksköterskor

Totalt införs 50 utbildningstjänster där de som läser vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska får sin utbildning betald. Men de måste lova att stanna minst tre år i regionen.

15 november 2016

Redan till vårterminen 2017 kan sex sjuksköterskor utbilda sig till barnmorskor med bibehållen lön. Men pengar avsätts för att sammanlagt 50 sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig.

Förbinder sig att stanna tre år

Kostnaden för satsningen är 18,5 miljoner kronor. Under utbildningen står arbetsgivaren även för resekostnader samt utgifter för boende och kurslitteratur. Men medarbetaren förbinder sig att stanna i tre år inom Region Gävleborg efter slutförd utbildning.

– Vi vill erbjuda ett attraktivt upplägg för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor och samtidigt vill vi behålla de som utbildat sig inom organisationen så att medborgarna i Gävleborg drar nytta av den här satsningen, säger Tommy Berger (S), ordförande i personalutskottet, Region Gävleborg.

Hade velat ha AST

Vårdförbundet anser att det är bra att behovet av specialistkunskaper lyfts fram av landstinget, men är lite besvikna över att regionen inte helt och hållet nappade på Vårdförbundets idé om AST, akademisk specialisttjänstgöring. I det förslaget finns till exempel inga krav på att medarbetaren ska förbinda sig att stanna en viss tid efter utbildningen.

– Det här är en fråga som Vårdförbundet har drivit länge. Vi nådde inte hela vägen fram med AST, men vi är positiva till förbättringen i villkoren jämfört mot det tidigare utbildningsbidraget. Nu får fler av våra medlemmar möjlighet att vidareutbilda sig när man får behålla hela sin lön, nu i form av en utbildningstjänst. Sedan måste alla medlemmar ta ett eget beslut eftersom det fortfarande är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna Bergström, ordförande för Vårdförbundet Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida