Ger ut forskning om omvårdnad

5 februari 2014

Vid årsskiftet gick forskningstidskriften Vård i Norden över i svensk regi då Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening tog över den. Samtidigt fick den en ny chefredaktör, Kim Lützén, senior forskare vid Karolinska institutet. Vård i Norden kommer ut fyra gånger per år och tar löpande emot artiklar, precis som tidigare. Både forskning som har klinisk relevans för sjuksköterskor och artiklar som bygger på grundforskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida