Forskning

Gränsen mellan olika typer av diabetes inte knivskarp

Gränsen mellan olika typer av diabetes inte knivskarp
Studien visar att de som har antikroppar som är typiska för typ 1-diabetes har ökad risk för att senare i livet drabbas av typ 2-diabetes. Bild: Mostphotos

Tidigare har typ 2-diabetes ansetts enbart bero på livsstilsfaktorer. Nu har forskare börjat misstänka att störningar i immunsystemet kan spela roll även för den typen av diabetes. Den bilden bekräftas av en ny stor studie.

19 november 2019

Även typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet. Det visar en ny stor studie som har genomförts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Cambridge och Seattle.

Den vanliga förklaringen till typ 2-diabetes är att vi rör oss för lite, äter fel kost och går upp i vikt. Men ny forskning tyder på en mer komplex bild. Något som även kan komma att påverka behandlingen av sjukdomen.

– Om våra fynd bekräftas, bör behandlande läkare vid typ 2-diabetes utreda om patienten har inslag av autoimmunitet och då vara beredd att påbörja insulinbehandling snart, säger Olov Rolandsson, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Autoimmun sjukdom

Diabetes delas in i två stora undergrupper, typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes kallas ibland också för barndiabetes eftersom sjukdomen ofta debuterar tidigt i livet. Vid typ 1-diabetes förstör kroppens eget immunförsvar de celler i bukspottskörteln som producerar insulin. Sjukdomen är därför så kallat autoimmun.

Vid typ 2-diabetes är det istället övriga kroppsorgan som har tappat en del av sin känslighet för insulin. Typ 2 debuterar vanligen senare i livet och kallas därför ofta även för vuxendiabetes.

Läs mer om diabetes: Diabetes kan vara 5 sorter

På senare år har dock misstankarna vuxit om att det även kan finnas en autoimmun komponent i utvecklingen av typ 2-diabetes, men det har saknats större studier som har bekräftat detta.

I den nya studien har forskarna analyserat gener och antikroppar från närmare 28 000 personer i åtta europeiska länder. Av dem fick 12 000 typ 2-diabetes, medan 16 000 utgjorde kontrollgrupp. De antikroppar det gäller kan analyseras vid alla större sjukhus.

Övervikt och livsstil

Resultaten visar att förekomst av antikroppar som är typiska för typ 1-diabetes ökar risken för att senare i livet drabbas av typ 2-diabetes, även då man har tagit hänsyn i beräkningarna till övriga faktorer som övervikt, ärftlighet och livsstil. Studien pekar mot att insjuknande i typ 2-diabetes till viss del kan förklaras av en störning i immunsystemet.

– Fortsatt forskning bör fokusera på hur man kan bromsa den autoimmuna processen för att skydda de insulinproducerande celler som finns kvar i bukspottskörteln, men där är vi inte än, säger Olov Rolandsson.

Även om kommande studier skulle bekräfta att immunsystemet har en större roll än man tidigare trott så är livsstilen fortsatt viktig, enligt forskarna.

– Det kan vara extra viktigt för den som har denna störning i immunsystemet att leva hälsosamt för att på så vis minska de riskfaktorer som går att påverka, säger Olov Rolandsson.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida