Grupp jagar risker i läkemedelshanteringen

På Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm jobbas det på högvarv för att läke­medels­han­te­ringen ska bli så säker som möjligt.??

De senaste åren har rapporterna duggat tätt om brister i bland annat läkemedelshanteringen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Olika system har prövats och nu finns också en projektgrupp som ska få läkemedelshanteringen att bli så säker som det bara går. Sjuksköterskor, läkare, utbildningsledare och farmaceut arbetar tillsammans med att få till säkra system, överlämningar och rapportering. Allas perspektiv är lika viktiga.

Ordinationerna ska vara tydliga och lätta att förstå. För att nå dit går gruppen igenom alla moment in i minsta detalj; hur läkaren väljer den substans och den dos som barnet behöver, administrationssätt och med vilka intervall den ska ges, och hur sjuksköterskan läser och tolkar ordinationen.

— Som sjuksköterska ska jag förstå ordinationen på samma sätt som läkaren har tänkt, sedan kan jag välja det preparat som vi har tillgång till, säger Pia Eckermalm som är sjuksköterska på barnintensiven och Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen.

För att ytterligare säkra läkemedelshanteringen undviker sjuksköterskorna att själva späda läkemedel, det görs i stället så långt det är möjligt av apoteket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida