Handledning

Grupphandledning gör nya sjuksköterskor säkrare

Nyblivna sjuksköterskor som regelbundet fått handledning tillsammans med andra nyutbildade kolleger är mindre stressade och känner sig tryggare i yrkesrollen än de som inte fått grupphandledning.

11 augusti 2017

Det visar en studie som letts av omvårdnadsforskarna Karin Blomberg och Birgitta Bisholt vid universiteten i Örebro respektive Karlstad.

De har tillsammans lett ett projekt som gått ut på att erbjuda sjuksköterskestudenter handledning i grupp. När studenterna sedan har börjat arbeta som sjuksköterskor har de fått motsvarande stöd hos arbetsgivaren under det första året.

Mindre stressade

Efter att ha gått igenom enkätsvaren från 113 nyblivna sjuksköterskor kan de konstatera att de som hade fått grupphandledning upplevde stressen som ny sjuksköterska mindre besvärande än andra.

De regelbundna träffarna har letts av en utbildad och certifierad handledare. På dessa har deltagarna reflekterat över kliniska erfarenheter från möten med patienter och anhöriga. De har även diskuterat etiska och moraliska frågeställningar som det ofta inte finns tid att reflektera över i det dagliga arbetet.

– En bonus med handledningen är att nyanställda inom olika verksamheter lär känna varandra och kan fortsätta stötta varandra efteråt, säger Birgitta Bisholt till Suntarbetsliv.se.

Flera fördelar

Enligt forskarna innebär det nära samarbetet mellan högskola och arbetsliv fördelar för båda parter.

– Det överbryggar klyftan mellan utbildning och arbetsliv för studenterna, samtidigt som arbetsgivarna kan ge lärosätena direkt återkoppling om vad nyblivna sjuksköterskor saknar för att känna sig trygga på jobbet, säger Karin Blomberg till Suntarbetsliv.se.

Fördelarna med grupphandledningen har enligt forskarna visat sig vara att den:

  • minskar nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress
  • ger nyutbildade sjuksköterskor möjlighet att reflektera över etiska och moraliska dilemman
  • skapar nätverk av nyutbildade sjuksköterskor från olika verksamheter
  • utvecklar sjuksköterskornas personlighet och kan bidra till att de vågar fråga och be erfarna kollegor om hjälp
  • sprider ett reflekterande arbetssätt som skapar en kultur av lärande och reflektion
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida