Gula villan ett andningshål

Gula villan ett andningshål
Annika Kjällman Alm planerar att bli klar med sin avhandling i höst. Foto: Peter Kjällman

Hit kommer demens-sjuka och anhöriga för att möta andra, som förstår.??

2 april 2014

I Gula villan, kommunens stödcentrum i Härnösand, möts alla som vill, närstående och personer med demenssjukdom indelade efter funktionsnivå. Här används Per-modellen, ett arbetssätt som ska vara ett stöd för demenssjuka personer och deras anhöriga så fort som diagnosen är ställd. ??

Efter en gemensam fika går de demenssjuka till sin grupp och de anhöriga till sin. Grupperna är öppna och var och en väljer själv om och när de vill gå dit. För att alla som deltar i anhöriggruppen ska kunna prata öppet även om det allra svåraste, har samtliga avgett tystnadslöfte.?

— Det kan ibland vara så jobbigt med den sjuka föräldern att man vill klappa till. Skrämmande och något som man skäms oerhört för. Då kan det vara en lättnad att prata med andra i samma situation, som förstår, säger Annika Kjällman Alm, specialistsjuksköterska i äldrevård som gör sitt avhandlingsarbete på projektet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida