Utmärkelser

Han hyllas för sitt sätt att vara chef

Han hyllas för sitt sätt att vara chef
Ambulanssjuksköterskan Håkan Kerrén är verksamhetschef för akuten i Helsingborg. Svensk sjuksköterskeförening har utnämnt honom till årets ledare i omvårdnad.

Som chef har han uttalat fokus på sjuksköterskans roll i akutsjukvården. Så beskrivs verksamhetschefen Håkan Kerrén vid akuten i Helsingborg av en av sina närmsta medarbetare. Nu har Svensk sjuksköterskeförening utsett honom till årets ledare i omvårdnad.

15 oktober 2018

– Jag är jättestolt över utmärkelsen och blir enormt boostad av den. Sen är jag väldigt rörd över att det var en medarbetare som nominerade mig.

Det säger den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan Håkan Kerrén som är verksamhetschef för akutmottagningen på lasarettet i Helsingborg. Fram till för ett par år sedan var han under många år enhetschef respektive områdeschef inom ambulanssjukvården i Region Skåne.

I torsdags fick han ta emot ett stipendium på 20 000 kronor av Svensk sjuksköterskeförening, SSF, efter att ha utsetts till årets ledare i omvårdnad.

– För mig har det varit viktigt att skapa förutsättningar och strukturer för att få omvårdnadskompetensen att utvecklas och bli en del av verksamheten, säger Håkan Kerrén, till Vårdfokus.

Viktigt med ansvariga

Han tycker det är viktigt att skapa funktioner som ser till att omvårdnadsarbetet fungerar i vardagsarbetet. Som exempel nämner han sin förra arbetsplats, ambulansen, där han bland annat såg till att det fanns en kvalitetsansvarig sjuksköterska, en forskningsansvarig sjuksköterska och en utbildningsansvarig sjuksköterska.

Håkan Kerrén tycker att det är viktigt att sjuksköterskor hänger med och använder sig av den forskning som görs inom omvårdnad.

– Det är viktigt att vi har patienten i fokus och att vi gör rätt. Kan du då genom forskning visa att det är bäst att göra på ett visst sätt för patienten har du en grund att utgå från. Därför är det viktig att uppmuntra medarbetarna att ta del av forskning, säger han.

Nominerade sin chef

På Håkan Kerréns nuvarande arbetsplats, akuten, heter den forskningsansvarige Andreas Rantala. Vårdfokus skrev om honom så sent som i för ett år sedan, i samband med att han disputerade på en avhandling om personcentrerad vård inom ambulansen. Han är liksom Håkan Kerrén specialistutbildad ambulanssjuksköterska och var den som nominerade honom till årets ledare i omvårdnad.

– Som chef är Håkan väldigt tydlig och rak. Dessutom har han ett tydligt sjuksköterskefokus och vill satsa på sjuksköterskor och deras kompetensutveckling på olika sätt. Det genomsyrar hela verksamheten, säger Andreas Rantala.

Juryns motivering

”Håkan Kerrén är som verksamhetschef ett stort stöd för att utveckla sjuksköterskornas professionsområde omvårdnad inom akutsjukvård. Genom sitt ledarskap skapar han förutsättningar och strukturer för ökad omvårdnadskompetens där behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete identifieras och åtgärdas. Särskilda funktioner för specialistsjuksköterskor, samverkan med lärosäten och införandet av ett personcentrerat förhållningssätt i vården ökar såväl patientsäkerhet som evidensbaserad omvårdnadskvalitet med nöjdare patienter och ökad arbetstillfredsställelse.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida