Han ledde observationen av Breivik

Han ledde observationen av Breivik
Dygnet runt. I tre veckor studerade Bjarne Dahls team Anders Behring Breivik. Foto: Erik M Sundt

Psykiatrisjuksköterskan Bjarne Dahl hör till de få som har närstuderat den terroristanklagade Anders Behring Breivik före maratonrättegången i Oslo.

Inför avgörandet om Breivik är tillräknelig eller inte gjordes flera utredningar. Observationsstudien, ledd av Bjarne Dahl, kom fram till att han inte är psykotisk. Det var första gången som enhetschefen och hans team gjorde sin studie på ett fängelse och inte på den psykiatriska säkerhets­avdelningen vid Oslo universitetssjukhus. De arbetade dygnet runt, fyra på dagen, två på natten, berättar han i denna intervju för den norska sjuk­skötersketidningen Sykepleien:

Krävs speciell kompetens??

— Bara de mest erfarna kan vara ansvariga. Men alla anställda har kontakt med den observerade på avdelningen. Vanligtvis observerar man under 4—5 veckor. Det finns mycket som ska dokumenteras.

Är sjuksköterskor speciellt lämpade att observera??

— Absolut. Våra sjuksköterskor är vidareutbildade, även i våldsrisk. De har ett stort ansvar. Dokumentationen läggs fram inför rätten och många granskar arbetet. Det är viktigt att det är grundligt gjort.

Måste de vittna också?

— Inte ofta, men de måste vara beredda på det. Som regel är det en psykiater som kallas in.

Hur går det till?

— En specialistpsykolog eller psykiater på vår avdelning ansvarar. Vanligtvis är det två psykiatrisjuksköterskor som ansvarar för sjuksköterskornas dokumentation. Den skrivs på ett speciellt sätt.

Utanför medicinska journalsystemet?

— Ja, en särskild rapport lämnas till experter. Teamet möter experterna för att planera observationerna.

Är du engagerad i rättspsykiatri?

— Ja, området är inte formaliserat i Norge med institutionsbaserade observationer. Vi är förmodligen det enda landet i Västeuropa som inte har gjort det. Andra länder har särskilda sjukhus för rättspsykiatri. Det behövs här också. Antalet rättspsykiatriska observationer har ökat de senaste tre åren.

Varför det?

— Dygnsobservationer kan ge fler svar än samtal med en rättspsykiater. Det är svårt att dölja psykiatriska symtom under en längre period. Observanden är medicinfri, såvida han inte är så psykotisk att det är oetiskt.

Finns det många myter om dessa diagnoser?

— Det gör det nog. Men en indikation på att attityden förändras är att fler sjuksköterskestudenter önskar sig hit för praktik.

Hur ser du själv på det som händer nu?

— Det finns många åsikter om vårt fackområde, men vi kan inte delta i den offentliga debatten. Det är en utmaning. Många uttalar sig utan att ha så god kunskap. Men så är det.

Följer du rättegången?

— Ja, det blir väldigt intressant, särskilt frågan om tillräknelighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida