Här får unga stöd

Nu finns en webbplats där unga som står nära en person med cancer kan stötta och hjälpa varandra. ?

5 februari 2014

?Näracancer.se är en webbplats för unga mellan 15 och 25 år som har en anhörig med cancer. Där kan de hitta information och möta andra i samma situation.

?— Vi erbjuder en träffpunkt. På nätet kan de gå in när de vill och det blir ofta på nätterna. Många är vakna då, säger Katrin Bartfai Jansson, läkare vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.?

Hon berättar att hon själv och kuratorn Johanna Joneklav sällan träffar unga anhöriga eftersom de inte kommer till sjukhuset så ofta. Anledningen kan vara att de inte vill eller vågar, men också okunskap om vilken hjälp som finns att få. ?

— Många tänker att de inte har rätt att få hjälp, det är ju inte de som är sjuka. Å andra sidan ska de inte heller känna att de måste komma till sjukhuset — skolan och umgänget med kompisar är också viktigt, säger hon.??

På webben kan unga anhöriga välja att gå in när det passar. Där finns information och filmer, men allra viktigast är att de kan stötta och hjälpa varandra. ?annica jonsson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida