Primärvård

Här gör patienten halva jobbet

Här gör patienten halva jobbet
Sjuksköterskorna Christina Vikström och Frida Wikström tar emot på den nya lättakuten i Piteå. Hit kommer patienter med akuta symtom som inte är äldre än 14 dagar. Övriga patienter bokas till den ordinarie hälsocentralen eller hänvisas till akutmottagning.

På lättakuten vid hälsocentralen i Piteå skriver patienterna in sig själva och listar sina symtom direkt i journalen. Det gör att flödet blir smidigare och personalens kompentens används mer effektivt. Nöjda patienter och bra arbetsmiljö får de på köpet.

24 augusti 2018

De är först ut i Region Norrbotten med att köra igång en så kallad digital lättakut. Modellen med tretton förutbestämda sjukdoms- och symtomgrupper har funnits några år och fram till nu främst använts inom den privata vården.

– Vi kände att vi behövde resursförvalta våra tider här på hälsocentralen och utnyttja personalens kompetens bättre. Som många andra hälsocentraler hade vi svårt att få läkartiderna att räcka till och köerna kunde bli långa, berättar Christina Vikström som är enhetschef på hälsocentralen i Piteå.

Samma personal, nya uppgifter

Lättakuten delar lokal med hälsocentralen och bemannas måndag till fredag, två timmar på förmiddagen och två på eftermiddagen. Personalen består av  sjuksköterska, läkare och fysioterapeut från hälsocentralen som roterar enligt schema.

Efter att ha ringat in tretton av de vanligaste akuta diagnoserna inom primärvården, som infektioner, ryggont och allergi, öppnades en särskild lättakut för dem. Patienterna, från noll år och uppåt, behöver nu varken ringa innan eller boka tid utan kommer direkt till mottagningen.

Så snart de kliver in genom dörren får patienterna registrera sig själva i en dator och där får de också skriva in sina symtom och sin sjukdomshistoria.

Ökad delaktighet

– När de sedan kommer till in mig har de gjort halva jobbet och har en tydlig bild av vad de vill ha hjälp med. Det gör dem mer delaktiga i vården och underlättar för mig också. Tillsammans går vi igenom formuläret. Många saker kan jag avsluta själv, som en okomplicerad urinvägsinfektion till exempel. Med hjälp av en dialogruta i journalsystemet kan jag be läkaren om recept direkt och läkaren kan också se alla uppgifter, säger Christina Vikström.

Hon är intensvivvårdssjuksköterska och har själv bemannat lättakuten i sommar.

– Det har fungerat mycket bra. Kunderna, som jag föredrar att kalla dem, uppskattar tillgängligheten och att det oftare går snabbare än på en vanlig jourmottagning. Även personalen gillar att arbeta i det tighta teamet som vi har här och det har visat sig vara mycket bra för arbetsmiljön.

Sekundärvinster

Den allra viktigaste behållningen med den nya mottagningen menar Christina Vikström är att den avlastar hälsocentralen och ger utrymme för de som verkligen behöver tid – multisjuka äldre och de med psykisk sjukdom.

Nu har lättakuten varit i gång drygt ett halvår och en första utvärdering via patient- och personalenkäter visar hög nöjdhet. Även om patienterna ofta är många, mellan 20-40 per dag, fungerar det mesta smidigt.

Vissa ”barnsjukdomar” har de givetvis drabbats av. Frida Wikström, som är utvecklingssjuksköterska på hälsocentralen, berättar att patienter ibland har hänvisats hit från andra vårdgivare fast de egentligen skulle till vanliga mottagningen.

– Det är klart, det är inte alltid vattentäta skott mellan de olika diagnosgrupperna. En del har också flera besvär, då hjälps vi åt att reda ut vilka vi kan hjälpa dem med på plats, berättar Frida Wikström.

Uppskattar variationen

Hon har varit med i den arbetsgrupp som redan för ett år sedan började dra upp riktlinjerna för den nya lättakuten. Formatet har de köpt in av ett företag inom vårdsektorn och anpassat lokalt. I dag är de drygt sex sjuksköterskor som turas om att vara på lättakuten, ett pass åt gången.

– Det är kul och det känns bra att kunna hjälpa patienterna med ett problem och sedan kunna avsluta. Det skiljer sig från det andra mottagningsarbetet och omväxling förnöjer. Som sjuksköterska lär jag mig nya saker hela tiden. För mig har det svåraste nog varit att ta hand om små sjuka barn, eftersom jag inte är så van vid det sedan tidigare, men jag har läkaren vägg i vägg och vi hjälps alltid åt. Teamarbetet fungerar jättebra, säger Frida Wikström.

För den som blir nyfiken och vill starta en lättakut tipsar Frida Wikström: 

 • Se över lokalerna så att det kan bli ett smidigt flöde på mottagningen.
 • Låt en mindre grupp bemann lättakuten i början så att de kan arbeta in sig och skapa hållbara rutiner.
 • Utvärdera arbetet efter varje dag för att se vad som kan behöva skruvas på.
 • Gör gärna studiebesök på en digital lättakut.
 • Ta hjälp av företaget som levererar tjänsten- de har erfarenhet och kunskap om processen. 

Det här kan lättakuten ta hand om:

 • Hosta, snuva och feber
 • Akuta hudbesvär
 • Akut smärta i knä eller fot
 • Akut huvudvärk 
 • Akut skada
 • Halsont
 • Akuta ögonbesvär
 • Akut smärta i nacke-skuldra-axel
 • Akut smärta rygg
 • Urinvägsbesvär
 • Akuta öronbesvär
 • Akuta magbesvär
 • Akut allergi
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida