Ingen återhämtningstid

Här måste nattsjuksköterskor jobba 40-timmarsvecka

Här måste nattsjuksköterskor jobba 40-timmarsvecka
Anna Irestig tycker att det är märkligt att arbetsgivaren så hårdnackat vägrat teckna ett vettigt nattavtal. Nu väljer hon att byta jobb.

Karolinska kräver vanlig veckoarbetstid även för medarbetare på natten. Resultat: En sjukskriven, en slutar och fem vårdplatser måste stängas. "Vi håller på att jobba ihjäl oss", säger sjuksköterskan Anna Irestig.

Anna Irestig orkar inte längre. Hon sökte sig till Karolinska universitetssjukhusets öron-, näsa-, halsklinik i Huddinge för att avdelningen håller stängt på helgerna. Men priset för att slippa helgerna är att även de tre nattsjuksköterskorna har 40 timmar i veckan som heltidsmått.

– Det är omöjligt att jobba heltid natt så många timmar. Det är mycket tuffare att arbeta natt. Vi håller på att jobba ihjäl oss, säger hon.

Andra har 32-timmarsvecka

HR-ledningen på Karolinska sjukhuset kräver att sjuksköterskorna har 40 timmar som heltidsmått även om de jobbar heltid natt. Detta trots att andra nattsjuksköterskor på sjukhuset jobbar 32,33 timmar i veckan enligt ett lokalt avtal.

– Vi har själva valt att gå ner till deltid, men då får vi ju också en mycket sämre lön. Det här är helt ohållbart. Jag har just valt att säga upp mig, men vill varna andra för att söka sådana här tjänster. Jag förstod själv inte vad det innebar med 40-timmarsvecka på natten när jag började.

Utgår från avtalet för dagtid

40-timmarsvecka för nattsjuksköterskorna infördes i september förra året. Först hade avdelningen varit en veckovårdavdelning med stängt på helgen. Nattsjuksköterskorna på avdelningen jobbade då enligt det lokala avtalet 32,33 timmar per vecka. Sedan prövade Karolinska att öppna avdelningen för sjudygnsvård en kort period. Det var när avdelningen skulle återgå till att endast ha öppet på vardagarna som det nya heltidsmåttet 40 timmar infördes även för nattpersonalen.

– Min första tanke var att det är omöjligt, det måste vara fel, säger Anna Irestig.

Men det centrala kollektivavtalet för landstingen anger att de som arbetar helgfria veckor har 40 timmar i arbetstid. Det utgår från att de som arbetar måndag till fredag arbetar dagtid och det finns ingen speciell skrivning för de som arbetar natt. Men en lösning för arbetsplatser som hamnat i liknande situationer är att låta nattpersonal arbeta drygt 36 timmar i veckan, som är måttet för tillfälligt treskiftsarbete.

Fick inget gehör

– Men avtalet är 40 timmar för de som arbetar natt när man inte har öppet på helgerna och är ledig på de röda dagarna, säger Anne-Charlotte Brauer, vårdenhetschef på avdelningen.

I förhandlingar i höstas drev Vårdförbundet på för att sjuksköterskorna skulle få behålla 32 timmar, eller för att i alla fall hitta en kompromiss.

– Arbetsgivaren sa nej till allt. Vi fick inget gehör alls. Vi förde fram att inga sjuksköterskor skulle vilja jobba under de förutsättningarna. Det är fullständigt orimligt, säger Patrik Reisberg, ombudsman för Vårdförbundets stockholmsavdelning, som deltog i förhandlingarna.

Tvingas stänga vårdplatser

Hans uppfattning var att Karolinskas ledning för personalfrågor höll ett hårt tag om avtalet och att chefer på avdelningsnivå inte kunde påverka frågan.

– Det skulle naturligtvis gått att skriva ett bättre lokalt avtal, eller att skriva in överenskommelser med de enskilda medarbetarna om deras arbetstid, säger han.

Två av tre sjuksköterskor på natten sa upp sig direkt under hösten. Nu har också Anna Irestig sagt upp sig och hennes kollega är sjukskriven. Priset har blivit att avdelningen har tvingats stänga vårdplatser för att de inte kan bemanna nätterna. Den här veckan har endast sju av tolv platser kunnat hållas öppna.

Får stressymtom

Är det verkligen värt det?

– Nej, vi har provat och det går inte. Jag går vidare med frågan nu. Sjuksköterskorna får inte den vila de behöver, får stressymtom och kan inte sova. Men vi hade inget val, för det fanns inget annat avtal, svarar vårdenhetschefen Anne-Charlotte Brauer.

Anna Irestig går tillbaka till sin förra arbetsplats Dalens sjukhus, som nu öppnat en ny avdelning.

– Det var jättelätt att få ett nytt jobb, det är vår arbetsmarknad. Därför är det konstigt att Karolinska framhärdar så hårt med en fullständigt orimlig arbetstid.

Tråkigt att sluta

Hon och kollegerna har haft möten med cheferna, stött på, varit på hälsoundersökningar och skrivit avvikelser.

– Det är tråkigt att sluta för jag trivs med jobbet och kollegerna. Arbetstiden är den enda anledningen att jag väljer att sluta. I sommar ska jag passa på att vara ledig i två månader. Det behövs verkligen för min hälsa, säger Anna Irestig.

Vårdfokus har även sökt ansvarig HR-chef på Karolinska universitetssjukhus, men inte fått svar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida