Sommaren 2017

Här ser sommarschemat ut att gå ihop

Här ser sommarschemat ut att gå ihop
Susanna Höjdén började som chef inom ambulanssjukvården för sex år sedan och tog steget till kommunen 2015.

I år går avdelningschefen Susanna Höjdén mot sommaren med något lugnare känsla i magen. Med en stabil grundbemanning och långsiktig planering har den kommunala hemsjukvården i Åmål lyckats bryta en negativ trend med ohållbara sommarlösningar.

I dag är medias rapportering om kris i vården ett lika säkert sommartecken som grillrecept och test av nya glassar. Att vårdplatser dras ned, personal går på knäna och patientsäkerheten hotas är tyvärr rubriker som få höjer på ögonbrynen för.

Men det finns de som går mot strömmen. I Åmål har den kommunala hemvården lyckats vända en nedåtgående spiral med vakanser och ohållbara lösningar för flyttade semesterveckor till en stabil grundbemanning och fasta semesterperioder. Avdelningschef Susanna Höjdén berättar:

– Sommaren 2015 hade klarats med nöd och näppe tack vare flexibla sjuksköterskor. Efter sommaren hade vi en situation där vi köpte och sålde semesterveckor ända fram i oktober. Det är ju inte hållbart. Eftersom vi gick in i sommarperioden med brist på sjuksköterskor gick det inte att få ordning på situationen efter sommaren heller.

Satsning gav resultat

För att möta kommande somrar med en bemanning i balans behövde man satsa på en stabil och utökad grundbemanning. Ett målmedvetet arbete har gett resultat och verksamheten har gått från 17 till 23 sjukskötersketjänster på lite mer än två år.

Första steget för att locka nya medarbetare var att skapa ett attraktivt arbetsschema. Det var också viktigt för att värna om de sjuksköterskor som redan var anställda. Med hjälp av förtroendevalda från Vårdförbundet lades ett schema med tjänstgöring var femte helg, dygnsvila och möjlighet till personliga önskemål. Arbetspassen fick olika starttider vilket skapar en uppskattad flexibilitet. De som arbetat kväll dagen före börjar inte förrän klockan 9 för att hinna få sin vila mellan passen.

Vandrande reklampelare

I själva rekryteringsprocessen har Susanna Höjdén haft stor hjälp av sina anställda. De har bland annat medverkat i en film om sitt arbete, varit ute och pratat på olika mässor och framför allt kommit med goda idéer.

Susanna Höjdén

– Jag kommer sällan med idéerna själv, plockar hellre upp från medarbetarna. Det blir mycket bättre om man lyfter dem och pratar om det tillsammans. Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna och det är deras ansvarstagande som gör att det gått ihop. Sjuksköterskor är en fantastisk resurs, det gäller att låta dem få utrymme att medverka i verksamheten.

Hon påpekar att det finns inga bättre reklampelare än de som arbetar här. Det är bara sjuksköterskorna som på ett trovärdigt sätt kan berätta om sina arbetsuppgifter, sina utvecklingsmöjligheter och hur de trivs.

Ingånglön på 30 000 kronor

Ett annat sätt att skapa en attraktiv arbetsplats har varit att tillmötesgå medarbetarnas önskemål om tjänstledigheter. Flera sjuksköterskor har velat arbeta lite mindre, för att orka mer eller kanske få mer tid för barnbarnen. De får då gå ner i sysselsättningsgrad under september till maj. Under sommarmånaderna får de gå upp i tid, vilket även är bra för dem för att annars får de en lägre semesterkvot, menar Susanna Höjdén.

Numera genomsyras även verksamheten av en långsiktig planering. Med hjälp av ett årshjul blir sommaren en naturlig del av planeringen och något att förhålla sig till under hela året. All icke-akut verksamhet undviks under semesterperioden.

För att komprimera tiden då verksamheten är som mest sårbar löper sommarschemat över åtta veckor uppdelat i två semesterperioder.

Åmål kommun erbjuder i dag en ingångslön på 30 000 kronor i månaden för en nyutexaminerad sjuksköterska.

– Självklart är lönen viktig, sjuksköterskorna ska ha rättvisa löner. Men jag tror att det dagliga arbetet är minst lika viktigt. Hur ser arbetsbelastningen ut? Hur fungerar samarbetet med kollegerna? Vi behöver hela tiden ligga i framkant med de utmaningar som finns.

Firar inte i förskott

Kommunen försöker anställa direkt i stället för att vänta ut vikariaten. Det gäller att fånga upp nyutexaminerade sjuksköterskor som till exempel slutar i januari. Genom att erbjuda dem fast tjänst från februari hinner de ofta bli varma i kläderna lagom till sommaren. Visserligen kan det innebära att verksamheten får gå något överbemannade under våren, men det är det värt. Även om det inneburit högre kostnader initialt tycker Susanna Höjdén att hon har fått förståelse hos sina chefer för det långsiktiga tänket.

Men trots att det ser bra ut inför denna sommar vågar Susanna Höjdén inte ta ut något i förskott.

– Vi vet ju inte hur trycket på vården kommer att bli. Det räcker med att vi får en sjuksköterska som bryter benet eller något liknande för att det ska bli väldigt skört. Så hej vågar jag verkligen inte ropa redan nu, peppar peppar, säger hon och det hörs att hon knackar i skrivbordet på andra sidan luren. 

Den kommunala hemsjukvården i Åmål

består av fem särskilda boenden, LSS, ordinärt boende och kommunal rehabilitering.

Verksamheten har gått igenom stora förändringar och trycket på hemsjukvården har ökat markant.

Fler och sjukare patienter vårdas hemma och det ställer andra krav på sjuksköterskorna. Men de avancerade medicinska och tekniska uppgifterna kan även locka nya sjuksköterskor till hemsjukvården.

Totalt arbetar 28 sjuksköterskor på 23 tjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida