Arbetsmiljö

Snart får de tid till både utbildning och reflektion

Snart får de tid till både utbildning och reflektion
Sjuksköterskorna Jennie Mosseby och Gustav Aspén på ortopedavdelning 52 i Trollhättan tycker båda att den nya arbetstidsmodellen verkar bra. Foto: Magnus Fondin

Från och med mars nästa år ska sjuksköterskorna på ortopedkliniken på sjukhuset i Trollhättan endast arbeta 80 procent med direkt patientnära uppgifter. Resten av tiden ska kunna de kunna använda för utbildning, reflektion och/eller motion.

– Det verkar jättebra. Det känns som om ledningen äntligen har börjat lyssna på oss sjuksköterskor. Som det är nu har åtminstone jag svårt att släppa jobbet på fritiden. Det känns som om man aldrig blir klar, att man aldrig hinner avsluta någonting, säger Gustav Aspén som arbetar som sjuksköterska på ortopedavdelning 52 vid Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näl, i Trollhättan.

I korthet går den nya arbetstidsmodellen ut på att alla sjuksköterskor ska arbeta kliniskt 80 procent medan 10 procent schemaläggs för kompetensutveckling.

De återstående 10 procenten får medarbetarna använda lite mer liberalt. Några kanske vill använda även den tiden för mer kompetensutveckling, medan andra kan välja att gå på gym eller någon annan aktivitet för att främja återhämtning och den egna hälsan. Men det är också tänkt att de som vill det ska kunna använda tiden för att tillsammans med sina arbetskamrater reflektera över den vård de ger sina patienter.

– Det som jag själv tycker känns mest positivt är att vi får tid över för utbildning. Vi har många studenter här och jag skulle gärna vilja gå handledarutbildningen på högskolan, säger Gustav Aspén.

Saknas sjuksköterskor

Liksom många andra på avdelningen är han relativt nyutbildad. När ortopeden i november förra året flyttade från sjukhuset i Uddevalla till Näl valde en hel del av de mer erfarna sjuksköterskorna att inte följa med. Detta tillsammans med pensionsavgångar och svårigheten att rekrytera nya sjuksköterskor har lett till att det som på så många andra håll i landet saknas sjuksköterskor.

På ortopedavdelningarna 52 och 55 ska det tillsammans finnas 48 platser. På grund av sjuksköterskebristen kan i nuläget bara 36 hållas öppna.

Avdelningscheferna Magnus Fondin och Peter Bolin har båda varit fackligt engagerade inom Vårdförbundet.

På avdelning 52 är Magnus Fondin avdelningschef. På avdelning 55 innehas samma tjänst av Peter Bolin. Båda är specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och har tidigare varit förtroendevalda inom Vårdförbundet och huvudskyddsombud.

– Vi brinner båda för frågor som rör arbetsmiljön. Om medarbetarna är nöjda så vet vi att patienterna är det också, vilket i sig leder till ökad vårdkvalitet, säger Magnus Fondin.

Han och Peter Bolin har länge funderat över hur de skulle få till en bättre vårdmiljö. De har pratat med sjuksköterskorna om vilka önskemål de har men även intervjuat dem som slutat på ortopeden om anledningarna till att de lämnade verksamheten. 

Tillsammans med klinikledningen och i samverkan med fackliga organisationer har de arbetat fram den nya arbetstidsmodellen som de döpt till 80:10.

Tvåårigt projekt

Några extra pengar har inte avsatts till projektet, som ska pågå i två år.

– Vi hoppas att modellen ska leda till mindre stress, färre sjukskrivningar, minskad personalomsättning och underlätta nyrekryteringen av sjuksköterskor. Om de målen uppnås och det inte leder till ökade kostnader för kliniken hoppas vi att projektet kan permanentas, säger Magnus Fondin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida