Rättspsykiatrin i Växjö

Här söker hyrsjuksköterskor fast jobb

Här söker hyrsjuksköterskor fast jobb
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har genom en rad olika åtgärder lyckats vända trenden. I år har betydligt fler sjuksköterskor anställts på kliniken än tidigare.

Genom höjda löner, intensiv marknadsföring och ett öppnare ledarskap har rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö lyckats få hyrsjuksköterskor att söka fast anställning på kliniken.

2 november 2017

 – Det var inte grönare på andra sidan. Där var jag någon, här är jag Mikaela, säger Mikaela Karlsson som efter tre månader som hyrsjuksköterska inom psykiatrin i Lund valde att komma tillbaka till rättspsykiatriska kliniken i Växjö.

Mikaela blev färdig sjuksköterska i januari 2014, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Efter examen sökte hon och fick jobb på rättspsykiatriska. Att det blev just där förklarar hon med att någon från kliniken hade varit på skolan i termin fem och presenterat verksamheten på ett intressant och lockande sätt.

Ville pröva nytt

Efter drygt tre år kände hon att hon ville pröva någonting nytt. Eller som hon själv uttrycker det, se om det var grönare på andra sidan. I maj i år sa hon därför upp sig och tog anställning i ett bemanningsföretag. Hon placerades som hyrsjuksköterska inom allmänpsykiatrin i Lund. Nu är hon tillbaka där hon började.

– Det var inte så bra som jag hade föreställt mig det. Det är mer familjärt här på rättspsyk, säger Mikaela.

När Vårdfokus talar med henne gör hon sitt första arbetspass efter att i förra veckan haft introduktion.

– Alla professioner är involverade i vårdarbetet på ett helt annat sätt än tidigare. Personalen har fått mer ansvar, vilket gör att man växer i sin yrkesroll, säger hon.

Beroende av hyrpersonal

Liksom många andra psykiatriska och rättspsykiatriska kliniker har rättspsyk i Växjö länge haft svårt att attrahera nya sjuksköterskor. I takt med att de äldre och erfarna har slutat har man blivit allt mer beroende av bemanningsbolagen.

Region Kronoberg har beslutat att man ska vara oberoende av hyrsjuksköterskor senast den 31 januari nästa år. För att klara målet inom den rättspsykiatriska kliniken har en rad insatser gjorts för att förbättra arbetsvillkoren och öka attraktionskraften.

Kliniken har etablerat ett aktivt samarbete med flera lärosäten i landet och bland annat skickat ut tusentals informationsbroschyrer till studenter. Reklam för verksamheten har även gjorts i radio och sociala medier. Man har också arbetat metodiskt för att medvetandegöra hur man arbetar, samarbetar och kommunicerar med varandra i arbetsgrupperna.

– Den som kommer hit utifrån – som student, hyrsjuksköterska eller nyanställd – ska känna att det är lätt att komma in i våra team. Miljön ska vara öppenhjärtig och välkomnande. Det tror jag gör att många som kommer hit trivs hos oss och vill börja arbeta här, säger sjuksköterskan Christian Lund som är chef för avdelning 63.

Lönetillägg för alla

Sedan april i år har alla sjuksköterskor fått ett extra lönetillägg på 2 000 kronor i månaden inskrivna i anställningsavtalet. Efter två år ökar extratillägget till 3 000 kronor.

Annika Roos Jansson som är HR-specialist på kliniken har svårt att peka på vilken enskild åtgärd som varit viktigast för att få folk att stanna och söka sig dit. I stället tror hon att det är summan av en mängd olika förbättringsåtgärder som nu börjar ge effekt.

I fjol lyckades man endast rekrytera fyra sjuksköterskor. I år ser läget betydligt bättre ut. Hittills i år har 20 nya sjuksköterskor knutits till kliniken. Om man räknar bort de som slutat har man i dag totalt 14 fler anställda sjuksköterskor jämfört med förra året.

Men målet är inte nått. Fortfarande arbetar mellan sex och sju hyrsjuksköterskor på kliniken.

Trivseln avgjorde

Av dem som fått fast anställning har fyra tidigare arbetat i bemanningsbolag. Mikaela är en av dem. En annan är Ingrid Österberg som arbetat som hyrsjuksköterska i tio års tid. Det senaste året har hon varit placerad på rättspsyk i Växjö. När hon blev tillfrågad om hon skulle kunna tänka sig en fast anställning tackade hon utan betänketid ja.

Detta trots att hon fick sin bruttolön sänkt med 15 000 kronor i månaden.

På frågan varför svarar hon genast att trivseln på avdelningen var det som avgjorde.

– Jag tycker att det är så trevligt att jobba här. Det är högt i tak och skrattas mycket. Nu är jag en del av gemenskapen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida