Bristen på specialistsjuksköterskor

Var femte operationssal står oanvänd i Skåne

Var femte operationssal står oanvänd i Skåne
Kristina Enzian är operationssjuksköterska och förtroendevald på universitetssjukhuset i Lund.

Det fattas så många anestesi- och operationssjuksköterskor att mellan 10 och 15 operationssalar varje dag står tomma på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Enligt Vårdförbundet handlar det om sjuksköterskornas löner och arbetsmiljö.

– Det är brist på anestesi- och operationssjuksköterskor över hela landet. Men det har inte lett till att arbetsgivaren är mer ödmjuk gentemot oss jämfört med någon annan profession. Vi erbjuds inte andra löner, andra anställningsvillkor eller bättre arbetstider.

Det säger Kristina Enzian, operationssjuksköterska sedan 37 år på centraloperation vid universitetssjukhuset i Lund och förtroendevald för Vårdförbundet.

Saknas 50 specialistsjuksköterskor

Enligt uppgifter i Sydsvenskan saknas det i dag uppemot 50 narkos- och operationssjuksköterskor på de elva operationsenheterna vid Skånes universitetssjukhus, Sus, i Lund och Malmö. Det har lett till att många operationer måste ställas in. Som mest står var femte av de 74 operationssalarna oanvända. Vissa operationer för cancerkomplikationer stoppas helt.

– Det är otroligt frustrerande både för patienterna och för oss. Vi har sängplatser, det finns operatörer, men vi kan inte operera, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för urologen, till tidningen.

De mest erfarna slutar

Kristina Enzian har inte räknat exakt på hur många sjuksköterskor som saknas, men tycker att siffran 50 låter rimlig. Hon berättar att det främst är de med lång erfarenhet som söker sig bort från operationsverksamheterna.

– Många har varit färdiga specialistsjuksköterskor i 10-15 år. Att de slutar är allvarligare än när relativt nya sjuksköterskor lämnar. De erfarna fungerar som ankare på arbetsplatserna. När de försvinner tappar vi den ”mjukvara” som behövs för att få till bra introduktioner av nya medarbetare och utveckla lärandet på enheterna, säger hon.

Det är enligt Kristina Enzian också en av orsakerna till att man dragit ner på operationsverksamheterna, så att nya medarbetare ska hinna få en ordentlig inskolning utan att det blir för stressigt och tungt för den ordinarie personalen.

Inte bara en lönefråga

Region Skåne har inte lyckats vara tillräckligt konkurrenskraftiga vad gäller arbetsinnehåll, arbetstidsförläggning, lön och utvecklingsmöjligheter. Det säger verksamhetschefen för operationsverksamheten intensiv- och perioperativ vård på Sus, Carolina Samuelsson, i Sydsvenskan.

Kristina Enzian kan inte annat än hålla med. Hon tycker framför allt att lönestrukturen måste förändras så att erfarna känner att de blir rätt värderade.

– I dag får nyutbildade narkos- och operationssjuksköterskor en relativt bra ingångslön. Problemet är att erfarenhet inte premieras. Som mest tjänar den som arbetat tio år i yrket 5 000 kronor mer, vilket är alldeles för lite,säger hon.

Men det finns andra saker som Kristina Enzian tycker är minst lika viktiga för att personalen ska vilja vara kvar. Exempelvis att bli behandlad som individ och bli sedd på arbetsplatsen.

– Det finns inte mycket beröm i organisationen. Vill man få beröm får man ge det till sig själv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida