Utredda fall

Hård kritik efter missad stroke hos bebis

SOS Alarm och Skånes universitetssjukhus får kritik av Ivo för brister i vården av ett nio månader gammalt barn som hade drabbats av stroke. Nu har sjukhuset tagit fram nya riktlinjer.

18 september 2017

Ett tidigare friskt barn, nio månader gammalt, fick plötsligt under en förmiddag svårt att hålla balansen, trillade åt höger, var kraftlös i höger arm och ben och dreglade. Mamman ringde 112 och berättade om symtomen och undrade om det kunde vara något med hjärnan.

Körde själv till sjukhus

Hon fick rådet att avvakta, men körde sedan själv till sjukhuset. Men Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, menar att en ambulans borde ha skickats till patienten. Informationen under samtalet borde ha gett operatören misstankar om en stroke eller annan allvarlig sjukdom. Om det varit en vuxen patient med liknande symtom skulle ambulans sannolikt ha larmats med högsta prioritet, skriver myndigheten i sitt beslut.

Ivo kritiserar SOS Alarm för att vården var bristfällig och inte uppfyllde kraven i den gällande lagstiftningen för hälso- och sjukvård.

Rutiner saknades

Framme på sjukhusets barnakut fördröjdes både diagnos och behandling på grund av det saknades rutiner för barn med misstänkt stroke. Skånes universitetssjukhus får också kritik för att det inte fanns tillgång till barnneurolog under jourtid.

Barnet undersöktes av en läkare och symtomen konstaterades. Läkaren kontaktade bakjouren för att diskutera om en datortomografisk undersökning av skallen skulle göras.

Undersökningen innebär en strålningsrisk och därför togs beslutet att avvakta och att bakjouren skulle komma och undersöka barnet.

Barnet försämrades och symtomen blev värre. Modern beskriver i sin anmälan hur barnet ler snett, dreglar, inte längre kan krypa eller greppa saker, till slut inte ens lyfta armen på ena sidan.

Stroke upptäcktes dagen efter

Modern beskriver hur hon krävt att en neurolog ska undersöka barnet, men fått svaret att ingen neurolog arbetar på söndagskvällar. Två och en halv timme efter ankomsten till sjukhuset gjordes datortomografin. Undersökningen visade ingen blödning, tumör eller infarkt. Barnet lades in för övervakning.

Dagen efter kontaktades barnneurolog och barnet flyttades över till Lund där en undersökning med magnetkamera visade en stroke och behandlingen inleddes.

Ivo menar i sin kritik att sjukhuset inte klarat att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till en god hälso- och sjukvård enligt lagen.

Drabbar 25-45 barn varje år

Ivo påminner om att även barn kan drabbas av stroke, även om det är ovanligt. Mellan 25-45 barn drabbas varje år.

Enligt moderns anmälan har det nu gått snart två år sedan händelsen och barnet mår bättre, men har kvar en liten motorisk påverkan.

Sjukhuset har tagit fram nya riktlinjer för barnsjukvård gällande stroke, utbildat medarbetare och inrättat en bakjour för barnneurologi. Ärendet är sedan tidigare lex Maria-anmält.

Dnr 8.2-7163/2017-20

Källa: Uppgifterna i artikeln bygger på underlag från Ivo framtaget av nyhetsbyrån Siren.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida