Samverkan

Hemsjukvårdens sjuksköterskor redo för blåljusuppdrag

Hemsjukvårdens sjuksköterskor redo för blåljusuppdrag
I Dals-Eds kommun har sjuksköterskorna akutväska och kan vara på plats före ambulansen, om nödvändigt. Bild: Privat

Från tidigt i morse var sjuksköterskorna i Dals-Eds kommun beredda på blåljusuppdrag. När den lokala ambulansen är upptagen kommer de att rycka in.

I Dals-Ed arbetar ungefär 15 sjuksköterskor med kommunens hemsjukvård. De tar hand om invånarna, vare sig det är avancerad hemsjukvård, som den palliativa vården, eller enklare åkommor som nageltrång.

Från och med idag har de fått ytterligare ett uppdrag. Det kallas I väntan på ambulans, IVPA, och innebär att de åker ut på Prio 1-uppdrag när den lokala ambulansen är upptagen.

– Det känns bra tycker jag, men jag har ju också 20 års erfarenhet av att jobba i ambulansen. Men det har funnits oro bland mina kolleger, som valt att arbeta i hemsjukvård. Det är naturligt och jag har stor förståelse för det, säger Christina Larsson, sjuksköterska i Dals-Ed och även coach i den Samverkande sjukvården, som hela arbetssättet kallas.

Hon kommer att stötta kollegerna så här i början.

En ambulans finns

I Dals-Ed har Västra Götalands-regionen en ambulans placerad. Men det är en landsbygdskommun och långt till Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. När ambulansen åker ut på ett uppdrag som kräver sjukhusvård kan den bli upptagen i tre timmar.

– Det är då vi sjuksköterskor i kommunen kan hinna komma tidigare och ge vård i väntan på ambulansen. Det känns mycket bra att kunna ge kommunens invånare den förbättringen av vården, säger Christina Larsson.

Det är också syftet: att kunna minska väntetiden för akut sjuka patienter. För kommunens sjuksköterskor kommer bara åka ut på de mest akuta tillstånden, så kallade prio 1, utifrån SOS Alarms bedömning.

Akuta sjukdomar

Det rör sig till exempel om misstänkta hjärtstillestånd, bröstsmärtor, andningssvårigheter och svåra allergiska reaktioner.

– Man kan nog sammanfatta vår känsla inför det nya uppdraget som skräckblandad förtjusning, för vi vill ju verkligen ställa upp för patienterna. Men till att börja med kommer vi att kunna åka två sjuksköterskor på de här uppdragen.

Sjuksköterskorna har fått en tredagars-utbildning där de gått igenom de mest akuta tillstånden, samt vilka undersökningar och läkemedel som är aktuella för dessa.

De har också ny utrustning, en defibrillator, pulsoximeter och en larmtelefon med GPS-funktion.

Ordination och delegering

Dessutom har de delegering och generella ordinationer från ambulanssjukvårdens överläkare för att ge akutläkemedel, som här kallas IVPA-läkemedel. Det är smärtlindrande, kramplösande, läkemedel mot chocktillstånd, som adrenalin, antidot mot överdoser av benzodiasepin och opioider, kortison, nitrolingualspray, med mera.

– Vi har haft genomgång med läkaren och kommer följa upp med årliga tester, så att vi upprätthåller kunskapen.

Den stora frågan för sjuksköterskegruppen har varit att det nya uppdraget inte ska få drabba deras vanliga patienter. Därför är det bestämt att om de är upptagna hemma hos en patient, med till exempel en omläggning eller provtagning, så ska de inte behöva åka på akutuppdrag.

Många äldre invånare

– Här i gruppen finns en oerhörd omtanke om hemsjukvårdens patienter, och man kommer både patienter och anhöriga nära i en så liten kommun. Vi vill ge dem den absolut bästa vården.

Kommunen har ett högt antal äldre invånare.

– Det kommer inte vara ovanligt att de akuta uppdragen blir till våra egna patienter.

Att åka på akuta Prio 1-uppdrag är bara en del i det nya samarbetet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland, som kallas Samverkande sjukvård.

Genom att regionens vårdpersonal och kommunernas ska samverka mer, så ska resurserna kunna utnyttjas bättre.

En vårdcentral kan ringa hemsjukvårdens sjuksköterskor och be dem ta ett hb-glukos hemma hos en patient som nyligen besökt diabetessjuksköterskan.

Vitala parametrar

Likaså kan även sjukvårdupplysningen på 1177 skicka ut kommunens sjuksköterskor för att exempelvis mäta vitala parametrar på patienter hemma som varit svåra att bedöma i telefonen.

– Men omvänt ska vi i kommunen kunna be ambulansens personal om hjälp om vi har fullt upp och de inte har något uppdrag. Det här ska bli en ökad trygghet för invånarna.

Bengtfors kommun ska också ansluta sig till Samverkande sjukvård, där redan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Åmål, Mellerud, Lillla Edet, Färgelanda och Orust ingår. 

Samverkande sjukvård

  • Verksamheter som ingår: Kommunal hälso- och sjukvård, vårdcentraler, SOS-Alarm, ambulans, 1177 Vårdguiden per telefon, MÄVA, medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus.
  • Under 2016 utfördes 1077 samverkansuppdrag i kommunerna. 475 var IVPA-uppdrag.
  • IVPA: När SOS-Alarm skickar ett larm till kommunens sjuksköterska kan mottagaren tacka ja eller nej till att ta uppdraget. Samtidigt som sjuksköterskan larmas går även ett Prio 1-larm till närmaste ambulans.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida