Hjärnforskning som förklarar varför mjuk massage fungerar

Hjärnforskning som förklarar varför mjuk massage fungerar
Lenita Lindgren arbetar som sjuksköterska och forskar vid Umeå universitet.

Sjuksköterskan Lenita Lindgrens avhandling visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras vid beröringsmassage.

9 januari 2014

Många sjuksköterskor använder sig av taktil massage eller mjuk massage och ser de goda effekterna på patienterna. Ångest och smärta lindras, blodtryck och hjärtfrekvens sänks.

Men vad är det egentligen som händer i kroppen och i hjärnan? Hur kan man rent vetenskapligt förklara massagens effekter? Det har sjuksköterskan Lenita Lindgren ägnat fyra års forskning åt att studera och i december disputerade hon med avhandlingen Emotionella och fysiologiska effekter av beröringsmassage vid Umeå universitet.

Minskar stress och ångest

I flera olika studier har hon undersökt hur beröringsmassage upplevs både av friska och av patienter. Det visade sig att massagen sänker hjärtfrekvensen, minskar stress och ångest och upplevs som belönande och behagligt.

Med hjälp av funktionell magnetkamera (MRI) har Lenita Lindgren också kunnat studera vad som sker i hjärnan och sett att beröringen aktiverar ett speciellt område som är kopplat till glädje och välbehag. Det speciella hjärnområdet är involverat i känsloregleringen, har ett stort antal morfinreceptorer och aktiveras vid kroppens egen frisättning av endorfiner.

Viktigt att kunna förklara

– Det är ju ganska ovanligt att en sjuksköterska ägnar sig åt hjärnforskning, så nog har jag blivit lite ifrågasatt. Men för mig handlar det om att kunna förklara och förstå de effekter vi ser av omvårdnad som massage och beröring, säger Lenita Lindgren.

Att kunna ge vetenskapliga förklaringar är viktigt för att mjuk massage ska kunna bli accepterat och använt i vården, menar hon.

– Men det är en sak att se att det fungerar kliniskt och mycket svårare att se effekter i en studie.

Fortsätter forska

Sammantaget tycker hon ändå att hennes forskning har bidragit till att stärka beröringsmassage som en metod för att lindra oro, ångest och smärta. Men det behövs mer forskning och något som intresserar henne mycket är transmittorsubstansernas roll. Nu har hon fått anslag för ytterligare två års forskning på deltid och vill titta närmare på vilka signalsubstanser som frisätts vid behaglig beröring.

– Det är så jätteroligt att forska och framför allt att kunna kombinera det med kliniskt arbete ett par dagar i veckan. Det är ju ändå i det dagliga arbetet som jag får mina bästa idéer, säger Lenita Lindgren.

Massage

  • Beröringsmassage har Lenita Lindgren valt att kalla den mjuka massage som hon studerat i sitt avhandlingsarbete. Men det kallas ofta också långsam massage eller taktil massage.
  • Skillnaden mot vanlig massage är att den är mer mjuk och försiktig och inte omfattar de underliggande musklerna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida