utredda fall

Hjärntumör bedömdes som migrän

Patienten uppsökte sin vårdcentral flera gånger för huvudvärk och flera tilltagande symtom. Efter ett och ett halvt år opererades hon akut för en hjärntumör. Nu kritiseras en sjuksköterska och en läkare vid vårdcentralen.

29 augusti 2017

Det är patienten själv som gjort en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om den fördröjda diagnosen. Vid flera tillfällen uppsökte hon sin vårdcentral i Östergötland på grund av nackvärk och huvudvärk kombinerat med illamående och ljuskänslighet.

Att symtomen vid de första besöken bedömdes som migrän och patienten hänvisades till egenvård anser Ivo är rimligt. Däremot anser Ivo att både en sjuksköterska och en läkare borde ha följt upp de tilltagande symtomen bättre när huvudvärken förvärrades och andra symtom tillkom.

Borde bokat tid hos läkare

När patienten återkom efter ett halvår och berättade att hon, trots egenvård, hade återkommande besvär med huvudvärk och värk i nacken borde den sjuksköterska som skötte kontakten ha bokat tid hos en läkare för utförligare anamnes och undersökning.

Den läkare på vårdcentralen som ytterligare ett år senare utredde patienten kritiseras för flera brister och kommer att utredas särskilt av Ivo. Myndigheten anser bland annat att neurologstatusen var bristfällig och att information i patientens migrändagbok inte följdes upp. Dessutom dröjde den fortsatta utredningen för lång tid när patientens försämring hade konstaterats.

Hög arbetsbelastning

Läkaren har uppgett att hon hade hög arbetsbelastning och dålig möjlighet till handledning, något som Ivo kommer att granska i sin fortsatta tillsyn.

Patienten uppsökte akutmottagning på sjukhus och opererades akut för en stor godartad hjärntumör ett och ett halvt år efter att hon första gången uppsökte vårdcentralen.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-35928/2015-53.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida