Karriär

Hon är Gävleborgs första chefsjuksköterska

Hon är Gävleborgs första chefsjuksköterska
Eva Sving, chefsjuksköterska. Foto: Elina Sorri

Nu ska Eva Sving sätta fokus på patienterna i Gävleborg. Som regionens första chefsjuksköterska vill hon arbeta för en gemensam syn på omvårdnad och få ledningen att prioritera rätt.

 ? Det känns oerhört roligt och mycket ansvarsfullt att få representera omvårdnaden i vår region. Det är bra och har stor symbolisk betydelse att regionen nu visar att omvårdnad är viktigt. Lika viktigt som de medicinska frågorna, säger Eva Sving.

Varför blev det just du?

 ? Jag har arbetat med omvårdnadsfrågor länge inom regionen och så har jag disputerat. Jag anställdes som undersköterska 1978, utbildade mig till sjuksköterska och har därefter varit specialistsjuksköterska på IVA och deltagit i uppbyggnaden av KTC, kliniskt träningscentrum. De senaste åren har jag varit samordnare på enheten för patientsäkerhet. Min forskning handlar om trycksårsprevention och jag har arbetat mycket med att förbättra vårt arbete med att förebygga trycksår.

Vad vill du göra som chefsjuksköterska?

 ? Jag tror det är kraftfullt att arbeta tillsammans med vårdenhetscheferna när det gäller frågor inom omvårdnaden. Att tillsammans se vad de behöver för att kunna göra förbättringar inom de här områdena. Det känns viktigt att vi har en gemensam syn på hur vi tänker kring de frågorna i regionen så att vi kan arbeta på samma sätt, även om det naturligtvis måste finnas en viss flexibilitet eftersom alla avdelningar är olika.

? Sen hoppas jag också kunna ge råd till ledningen, att få lyfta både de styrkor och problem vi har och tala om vad vi ska fokusera på. Vi följer olika kvalitetsindikatorer nationellt och regionalt när det gäller vårdskador och de resultaten måste hela tiden följas upp. När jag började arbeta med förebyggande av trycksår hade 22 procent av våra inneliggande patienter trycksår. Vi fick ner det till 8-10 procent, men de senaste två åren har vi legat stilla. Det måste vi göra något åt.

Vad tror du blir tuffast för dig?

? Det finns stora utmaningar i det här naturligtvis. Det är mycket man kan göra för att stärka omvårdnaden och det är mycket jag vill åtgärda så det gäller att prioritera och hela tiden se vad som är viktigast för patienterna. Även om jag arbetar på en övergripande nivå vill jag att det ska finnas en röd tråd i det jag gör och att allt i slutänden handlar om att det blir bättre för patienterna.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida