Hon belönas för tufft uppdrag

Sedan 20 år vårdarpsy­kiatrisjukskötersk­an Gunilla Larsson de allra svårast psykiskt sjuka. Hennes motto är att se människan bakom sjukdomen. ??

Patienter som är dömda till sluten psykiatrisk vård och de som är särskilt vårdkrävande är Gunilla Larssons ansvar. Fortfarande efter två decennier är hon engagerad i sina patienter och slåss för dem gentemot myndigheter om det behövs.

— Det är inte lätt att vara psykiskt sjuk, missbrukare och kriminell. En del av dem har begått förskräckliga brott, men det gäller att se och möta människan bakom. Det är en underbar patientgrupp med en massa trevliga människor.

Nu belönas hon av sin arbetsgivare Region Halland med 100 000 kronor. Motiveringen är fylld av superlativ, bland annat att hon möter patienterna med stor respekt och lyhördhet och använder kreativitet och flexibilitet för att hitta vägar när inga vägar finns.

Gunillas önskan nu är att gå en kognitiv steg 2-utbildning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida