folkhälsovetenskap

Hon forskar om vad som får sjuksköterskor att stanna i yrket

Hon forskar om vad som får sjuksköterskor att stanna i yrket
Monica Eriksson, professor i folkhälsovetenskap. Bild: Högskolan Väst

Monica Eriksson är ny professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Väst. Nu leder hon en undersökning om vad som får sjuksköterskor att stanna i vården.

15 augusti 2018

Monica Erikssons forskning är inriktad på vilka faktorer som ger hälsa och välbefinnande. Hon forskar i friskhet, med fokus på den positiva upplevelsen att må bra, istället för sjukdomsdiagnos.

Som nybliven professor med inriktning mot hälsofrämjande är hon just nu angelägen om att tillämpa sin kunskap i praktiken, särskilt i arbetslivet.

– Min forskning handlar om hur vi kan upprätthålla hälsa i en tid när stress är såväl ett samhällsproblem som ett individproblem. Jag fokuserar på människors resurser för att klara sig och de faktorer som påverkar hälsan positivt, säger hon i ett pressmeddelande.

Det kallas salutogena faktorer och en av dem är en känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky, som visade att vissa männsikor håller sig friska trots att de går igenom svåra livshändelse.

Hon använder det salutogena perspektivet som sin vetenskapliga grund för studier i arbetslivet.

– Ett ytterst angeläget område att forska i är sjukvården. Vi undersöker nu vilka faktorer som gör att sjuksköterskor inom NU-sjukvården stannar kvar i vården. Det gäller att inte bara utbilda fler sjuksköterskor, det gäller att hålla dem kvar i yrket under längre tid. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida