nytt avtal

Hopp om centralt avtal för nattarbete

Hopp om centralt avtal för nattarbete
-Äntligen får vi ett avtal där vi ser att vi kommer att få till en central bestämmelse om nattarbetstiderna, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i dag kommit överens om att gemensamt arbeta fram en överenskommelse om nattarbetstider.

28 december 2015

Arbetstiderna har varit en av de riktigt stora och viktiga frågorna för Vårdförbundet under de senaste åren. Att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden är ett krav som förts fram både till SKL centralt och till landsting och kommuner.

Nu tycks SKL ha gett upp sitt tidigare hårdnackade motstånd mot en central arbetstidsreglering och sagt ja till att inleda ett arbete för att tillsammans med Vårdförbundet ta fram en principöverenskommelse för hur det ska utformas.

– Det är så skönt att det äntligen händer något i den här frågan som vi har drivit så hårt och så länge, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Allt fler jobbar natt

Hon tror att landsting och kommuner runt om i landet har tryckt på för en central överenskommelse och att kompetensförsörjningsfrågan har blivit allt tyngre och svårare att hantera. Dessutom blir det hela tiden fler som anställs på roterande scheman där natt ingår.

– I dag anställs ju nästan alla våra medlemmar på avtal som innebär att de arbetar dag, kväll och natt. Även arbetsgivarna ser naturligtvis att arbetstiderna för dem måste regleras i ett centralt avtal, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet och SKL har alltså i dag undertecknat ett nytt treårigt avtal som innebär att senast den 30 november 2016 ska det finnas en principöverenskommelse om arbetstidsreglering. Blir man inte överens om hur den principöverenskommelsen ska se ut under året kan Vårdförbundet säga upp avtalet senast den 31 december 2016.

Kommer man däremot överens ska överenskommelsen vara klar senast den 30 november 2017. Skulle man av någon anledning inte lyckas med det finns det återigen möjlighet att säga upp avtalet senast 31 december 2017.

– Det här sätter naturligtvis en stor press på SKL, och på oss med, att verkligen komma fram till en gemensam lösning på arbetstidsfrågan, säger Sineva Ribeiro, som har gott hopp om att man ska lyckas.

Löner och karriär

Även om arbetstidsfrågan är viktig handlar det nya avtalet med SKL inte bara om det. Avtalet är liksom tidigare utan centralt fastställda lönenivåer, men löner och karriärmöjligheter är ändå två huvudområden. Avtalet tecknas tillsammans med Fysioterapeuterna.

Parterna har kommit överens om att undersöka och sprida exempel på arbete som rör kopplingen mellan verksamhetens mål och utveckling. Det handlar om att göra tydligt hur den enskildas arbete bidrar till verksamheten och hur det påverkar lönen.

När det gäller karriärmöjligheter ska Vårdförbundet arbeta tillsammans med SKL och Fysioterapeuterna för att sprida goda exempel på karriärutveckling och specialisering. Arbetet kommer att innehålla:

  • En inventering av tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter.
  • En kartläggning av hur modeller för karriärutveckling och specialisering ser ut i kommuner och landsting och vilken roll de spelar för verksamhetens utveckling.
  • Gemensamma aktiviteter för att sprida erfarenheter till chefer, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda i kommuner och landsting.

Kompensation

Vårdförbundet kräver kortare arbetstid för alla som arbetar natt.

Ett krav på på 14 timmars kompensation för 10 timmars nattarbete har lämnats till alla kommuner och landsting.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida