Hoppas på högre status

1 februari 2008

En professur för företagshälsovård, utbildningar som senast 2015 bedrivs på universitet och högskolor samt en extra satsning på företagshälsovårdens utveckling. Det föreslås i betänkandet från kommittén Framtidens fhv-utbildning.
Ordföranden för Riksföreningen för företagssköterskor, Annika Claesson, är glad.
– Det är bra att vår utbildning finns på universitet och högskolor. På så sätt likställs den med andra specialistutbildningar. När ansvaret för utbildningen låg på Arbetslivsinstitutet sågs företagshälsovården inte som ett eget kunskapsområde, säger hon.
Samtidigt är hon mån om att arbets- och miljömedicinska kliniker finns på de högskolor och universitet som ska anordna företagssköterskeutbildning.

Regeringen vill också att företagshälsovården ska få en större roll i sjukskrivningsprocessen och har satsat 3,4 miljarder på att göra den till den arbetande befolkningens primärvård.
– Om vi ska jobba mer med rehabilitering och sjukvård kommer det att behövas mycket mer personal inom företagshälsovården. I vår bransch är medelåldern hög och pensionsavgångarna är stora de närmaste åren, säger Annika Claesson.

Läs mer: Ny företagshälsovård
– ny kunskapsförsörjning (sou 2007:91).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida