Löneupprop

Hundratals erfarna specialistsjuksköterskor kräver högre lön

Hundratals erfarna specialistsjuksköterskor kräver högre lön
Susanne Reuterberg och Catrin Holmvik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset vill att deras erfarenhet och kompetens ska synas i lönekuvertet.

372 erfarna specialistsjuksköterskor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har tröttnat på att halka efter sina nyutbildade kolleger i lön. I ett upprop till regionpolitiker och till socialministern kräver de 15 000 mer i månaden.

15 december 2017

I ett tre sidor långt mejl beskriver specialistsjuksköterskorna inom operation, anestesi och intensivvård bemanningsproblemen på Sahlgrenska universitetssjukhuset just nu.

Låga löner och avsaknad av en rimlig löneutveckling leder till att erfarna kolleger säger upp sig och får bättre betalda jobb inom privat sektor med mindre avancerad vård.

”10,20,30 års erfarenhet går ut genom dörren och ersätts av 0,1, 2 eller några års erfarenhet. Utvecklingen leder till obalans vilket påverkar arbetsmiljön, arbetsbelastningen och förutsättningarna att ta hand om patienterna på ett professionellt och patientsäkert sätt” skriver de i sitt upprop.

De anser att den nuvarande situationen är mycket allvarlig och skriver att de hyser stor oro inför framtiden inom an/op/iva

Tjänar mindre än nyanställda

I dag får nya specialistsjuksköterskor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ett lönepåslag på 3 000 kronor när de är klara med sin utbildning. Det innebär att flera av dem redan under introduktionen tjänar mer än sina handledare.

– Jag har arbetat i sju år som anestesisjuksköterska, ändå kan jag tjäna 1 000 till 2 000 kronor mindre än en nyanställd kollega. Det handlar inte om att de inte ska ha den lönen, utan om att behålla de specialistsjuksköterskor vi har, säger Catrin Holmvik som är fackligt förtroendevald för Vårdförbundet och en av författarna bakom brevet.

Stöd från chefen

Specialistsjuksköterskorna valde att vända sig till politikerna efter att först försökt få sjukhusledningen att höja deras löner.

– Vi hade en bra dialog och de lyssnade på oss, men när de sa att de inte kunde göra mer eftersom det är politikerna som fördelar pengarna så bestämde vi oss för att gå vidare, berättar operationssjuksköterskan Susanne Reuterberg, även hon fackligt förtroendevald och medförfattare.

Engagemanget bland kollegerna inom operation, anestesi och intensivvård är stort. På mindre än en vecka fick de in närmare 372 namnunderskrifter från specialistsjuksköterskorna. Flera läkare hörde av sig och ville också skriva under.

De har också fått stöd från närmsta chefen som är angelägen om att få behålla personalen och har varit involverad i hela processen.

Utbildning prioriteras

Brevet skickades i början på december och de har fått några svar. Regionstyrelsen och regionrådet i Västra Götaland, enskilda regionpolitiker och Socialdepartementet har hört av sig.

– De svarar i ganska allmänna ordalag och nämner satsningar som professionsmiljarden och extra miljarder i nästa års budget, men det mesta går ju till utbildning. Vi måste också behålla alla som utbildas, annars blir det meningslöst, säger Catrin Holmvik.

Specialistsjuksköterskorna på Sahlgrenska universitetssjukhuset anser att en lönehöjning på 15 000 kronor relaterat till utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter och ansvar är rimligt. De har i dagsläget inte ställt några motkrav om de inte får upp lönen, utan avvaktar och ser vilken respons de får av sitt upprop. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida