Barnsjukvård

Nu ska det bli säkrare att ge barn läkemedel

Nu ska det bli säkrare att ge barn läkemedel
Med ett nytt kunskapsdokument vill Läkemedelsverket öka vårdpersonalens kunskaper om läkemedelshantering till barn. Arkivbild: Mostphotos

Efter flera års arbete med hur läkemedel till barn ska ordineras, hanteras och bli säkrare ger Läkemedelsverket nu ut ett dokument som ska ge svar utifrån den samlade kunskap som finns.

En kartläggning som Läkemedelsverket gjorde för flera år sedan visade att det inom vården finns en stor osäkerhet kring hur läkemedel ska ordineras och hanteras till barn, speciellt till de allra minsta. Ju mindre barnet är desto större är risken för överdosering. Säkerhetsmarginalerna är ibland minimala jämfört med om läkemedlet ges till en vuxen.

Inte utprovade på barn

Många av de läkemedel som används är inte utprovade på barn. Ofta saknas kunskap om vilka styrkor och beredningsformer som ska användas för olika åldersgrupper. Det gör att läkemedel ibland måste delas i mindre delar eller spädas i flera omgångar för att ge den behandlingseffekt som ska uppnås.

– Behandling av barn med läkemedel behöver därför oftare göras utifrån tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet och konsensusbaserade rutiner. Det ökar behovet av att följa upp det enskilda barnets nytta och eventuella risker med läkemedelsbehandlingen, säger Elin Kimland, som är både sjuksköterska och farmaceut, i ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Sjuksköterska har lett arbetet

Hon har lett arbetet med att ta fram ett kunskapsdokument om de utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker.

Dokumentet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i läkemedelsbehandling av barn. Både till de som är kliniskt verksamma och de som genomgår en grund- eller specialistutbildning.

Du kan ladda ner dokumentet här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida