Hyllas för sitt arbete med att hjälpa små barn att hitta matlusten

Hyllas för sitt arbete med att hjälpa små barn att hitta matlusten
Nutritionssjuksköterskan Christina Wahlstedt fick i dag Stockholms läns landstings måltidspris 2014.

— Utgå från det som barnet gillar, säger Christina Wahlstedt som i dag tilldelas Stockholms läns landstings måltidspris 2014.

Som nutritionssjuksköterska har Christina Wahlstedt mångårig erfarenhet av att arbeta med barn som inte vill äta.

Nu har hon utvecklat en egen modell så att små barn som är, eller har varit, svårt sjuka får lära sig att äta och uppleva normala måltider med njutning, tillfredsställelse och samvaro.

– Det känns jätteroligt med den här utmärkelsen. Jag hoppas på att vi kan använda prissumman på 40 000 kronor till en studieresa för teamet, säger hon alldeles innan hon ska ta emot priset.

Nära samarbete

Till vardags arbetar hon som chefssjuksköterska på ät-teamet på gastro- och nutritionsmottagningen vid  Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. I teamet ingår barnsjuksköterska, barnläkare, logoped, dietist och psykolog.

Till mottagningen kommer barn under två år som inte äter. De får näring via sond eller infart till magsäcken eller tunntarmen.

Viktig att det fungerar

Både barn och föräldrar kan ha negativa upplevelser av matsituationen när barnen varit sjuka. För barnen kan det vara viktigt att få ha kontroll om de varit med om mycket jobbigt i vården. De kan behöva äta själv så snart det går.

Ett av redskapen som ingår i modellen är en ät-trappa som ger personalen en tydligare bild av var barnet befinner sig i processen. I det första steget visar barnen rädsla vid beröring av ansiktet och vid det sista steget äter barnet tillfredställande.

– Att ge sitt barn mat är en livsviktig uppgift för alla föräldrar. När det inte fungerar uppstår lätt psykologiska knutar. Målsättningen med vårt arbete är att barnen till slut ska äta av egen drivkraft och känna att det är lustfyllt, säger hon.

I dag har de ungefär tjugofem barn på mottagningen. Behandlingstiden tiden varierar mellan en vecka och två år.

Christinas tips…

...till dig som träffar barn med ätsvårigheter:

  • Utgå från det som barnet gillar.
  • En del barn fördrar lite mer kryddad mat.
  • Mangopure och yoghurt uppskattas av många barn.
  • Låt barnen äta själva så snart det är möjligt.
  • Stötta föräldrarna.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida