Hypertoni. Bättre samtalkan lätta på trycket

Distriktssköterskor som får utbildning i samtalsmetodik når fram bättre till sina hypertonipatienter.?

5 maj 2010

Många distrikts­sköterskor glömmer att tala om vilka livsstilsförändringar som skulle kunna sänka blodtrycket. Andra är fast i traditionen av att informera utan att lyssna på patienterna. Eva Drevenhorn är distriktssköterska och lektor vid institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Hon har studerat hur samtalsteknik kan bidra till att patienterna förändrar sin livsstil.??

Under ett tre dagar långt internat fick 19 slumpvis utvalda distriktssköterskor från olika hypertonimottagningar utbildning i samtalsmetodik och stegmodellen, det vill säga att skräddarsy sitt bemötande utifrån var patienten befinner sig just nu. Om det till exempel handlar om en patient med nyupptäckt diabetes kanske han eller hon inte vet hur motion och alkohol påverkar blodsockret, medan det är en självklarhet för någon annan. I stället för att bara ge information, utgår man från varje patients tankar och behov.??

Under utbildningen filmades distriktssköterskorna när de tränade på låtsaspatienter. Filmerna diskuterades sedan i smågrupper. Deltagarna fick också spela in två av sina patientsamtal före respektive efter utbildningen för att kunna jämföra. Resultatet visade att distriktssköterskorna inte pratade på lika mycket själva utan gav patienterna mer utrymme. Tidigare kunde samtalen bli rena monologen från endera parten. Distriktssköterskorna blev också bättre på att anpassa sig till varje enskild patient och hålla strukturen så att samtalet inte gled i väg. Dessutom blev de betydligt bättre på att ta upp kost, motion, tobak, alkohol, stresshantering och sambandet mellan kost och blodfetter.?

Patientens eget ansvar fick större plats men inte i termer som ”du ska” och ”du bör”, utan i form av ett slags förhandlande där patienten fick kartlägga fördelar och eventuella nackdelar med att exempelvis börja motionera och hur det skulle kunna ske i praktiken.?

Nästa steg är att utvärdera hur de strukturerade samtalen påverkar patienternas blodtryck och livsstil efter ett respektive två år.

Lästips:
Drevenhorn E. Evaluation of consultation training in hypertension care. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2009;8:349–354.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida