Patientsäkerhet

Inhyrd bvc-sjuksköterska gjorde det mesta fel

Inhyrd bvc-sjuksköterska gjorde det mesta fel
En vaccinationskonsult kommer att kontaktas för att reda ut vad som hänt. Man ska också kalla tillbaka alla barn där besöken varit ofullständiga, där det finns oklarheter eller där föräldrarna uttryckt oro. Arkivbild: Mostphotos

En bemanningssjuksköterska som hyrdes in till en barnavårdscentral i södra Stockholm har anmälts till Ivo för en mängd olika fel under den månad hon arbetade i verksamheten. Bland annat gav hon vaccin till barn som inte skulle ha det.

6 november 2017

Enligt bemanningsföretaget och sjuksköterskan själv hade hon stor erfarenhet av att arbeta på barnavårdcentraler. Hon sa sig även vara van att arbeta med det journalsystem som användes på den aktuella barnavårdscentralen. Under sin första dag tackade hon därför nej till vidare introduktion på den nya arbetsplatsen.

Föräldrar klagade

Sjuksköterskan stannade bara en månad. Efter att hon slutat började föräldrar höra av sig till verksamheten för att berätta om hur illa de tyckte sig ha blivit bemötta av henne. När ledningen började granska journalerna för de patienter som sjuksköterskan haft besök av upptäcktes brister i merparten av fallen.

Bland annat hade hon gett vaccin till barn som inte borde fått det. I journalanteckningarna fanns också motstridiga uppgifter, hon hade missat att kassaregistrera flera kontakter och utfört vissa kontroller som inte borde ha ingått i besöken.

Avstängd från bemanningsföretaget

En vaccinationskonsult kommer att kontaktas för att reda ut vad som hänt under alla de besök där patienterna fått vaccin. Man ska också kalla tillbaka alla patienter där besöken varit ofullständiga, där det finns oklarheter eller där föräldrarna uttryckt oro.

Sjuksköterskan ska ha förklarat för bemanningsbolaget att hon inte anser sig ha gjort några fel. Men bemanningsbolaget har stängt av sjuksköterskan och förbjudit henne att arbeta för dem i framtiden.

Eftersom ledningen på vårdcentralen anser att sjuksköterskan kan utgöra en fara för patientsäkerheten har en anmälan gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida