intensivvård

”I det här läget är jag glad att vi är fullt bemannade”

”I det här läget är jag glad att vi är fullt bemannade”
Therese Sundbom har varit enhetschef på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus i Norrbotten i fyra år. De närmaste veckorna kommer att bli tuffa.

Intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus i Norrbotten har ett bra utgångsläge med full bemanning och alla platser öppna. De senaste tre veckorna har alla i personalen utbildats i att kunna ta emot patienter med covid-19, säger enhetschefen Therese Sundbom.

? Vi förbereder oss jättemycket och har flera olika scenarier klara för hur vi ska kunna hantera ett större antal svårt sjuka.

Therese Sundbom är enhetschef på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Här är man fullt bemannade med 50 specialistsjuksköterskor och 30 undersköterskor och alla vårdplatser öppna. Vårdfokus har tidigare berättat om hur en sjuksköterskebrist på några år har vänts till full bemanning.

Läs också: Sjuksköterskebristen vändes till full bemanning

? Vi har jobbat hårt med att rekrytera och få till en bra arbetsmiljö som gör att medarbetarna trivs, känner sig delaktiga och vill stanna kvar. Det gör att vi i dag har en väl fungerande intensivvårdsavdelning och i det här läget är jag väldigt glad för det, säger Therese Sundbom.

Känner stolthet

Alla har nu fått utbildning i vilka skyddskläder som krävs för att ta hand om en patient med covid-19. Norrbotten har hittills tio kända fall, men ingen som har behövt intensivvård. I dagsläget screenas alla patienter med luftvägssymtom för att fånga upp eventuella fall av covid-19.

? I fredags hade vi ett misstänkt fall som vi vårdade ett dygn innan vi fick provsvar. Då fick vi verkligen öva alla moment i verkligheten, det blev som en generalrepetition för hur det ska fungera i skarpt läge. Det visade sig sedan att patienten hade influensa A, säger Therese Sundbom.

Hon är stolt över sin arbetsplats i det här läget och när hon gick hem i fredags skrev hon ett mejl till alla anställda:

”Idag gick jag hem från jobbet med en känsla av stolthet över personalen på IVA. Vilket gäng ni är som verkligen levererar när det behövs som mest. Idag visade ni att ni är spjutspetsen i vården och att medborgarna i länet kan känna sig trygga med en så kompetent och handlingskraftig vårdpersonal. Ni är bara bäst!”

? Jag får faktiskt rysningar när jag tänker på hur alla ställde upp, alla klev fram och ville hjälpa till.

Nationell samordning av vårdplatser

Socialminister Lena Hallengren har gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Uppdraget är att stödja regionerna att koordinera och utöka vårdplatserna för intensivvård och ecmovård i landet.

I Norrbotten förbereds Piteå sjukhus för att kunna ställa om hela operationsavdelningen till en intensivvårdsavdelning om det kommer att behövas. På Sunderby sjukhus har inte iva frånluftslussar vilket gör att patienter med covid-19 i stället kommer att vårdas på infektionsavdelningen.

? Vår personal från iva kommer då att gå dit och vårda patienter som blir respiratorkrävande. För att vårda en sådan patient krävs två sjuksköterskor och en undersköterska.

Andra sjuksköterskor får avlasta

I vilket läge behöver patienter med covid intensivvård?

? När de får andningssvikt. Vi har fått rapporter från Stockholm om att det kan gå snabbt. Då måste patienten intuberas och läggas i respirator. Det som krävs är ett akut omhändertagande, det handlar framför allt om att säkra luftvägarna, men det handlar också om att tillföra läkemedel och det är mycket teknisk apparatur som ska övervakas. Det händer också att njurarna sviktar så att man får lägga till dialysbehandling.

Kan annan personal än iva-sjuksköterskor klara det?

? Vi tittar mycket framför allt på hur andra sjuksköterskor kan gå in och avlasta våra sjuksköterskor så att de kan ägna sig åt de här svårast sjuka patienterna. Vi har en plan för hur anestesisjuksköterskorna ska kunna gå in och vi arbetar med många olika scenarier.

Skulle ni till och med kunna skicka personal till andra delar av landet?

? Hittills har vi bara tittat på hur vi kan omfördela våra resurser här i Norrbotten, men det är klart att det kan komma ett läge där en nationell samordnare styr vårdresurserna dit de bäst behövs.

Viktigt fånga upp oro

En viktig del av Therese Sundboms arbete just nu är att fånga upp alla frågor och funderingar som finns hos personalen.

? Visst känner jag att det finns en oro. Just nu är det viktigare än någonsin att vara en närvarande chef, att bara finnas där och lyssna, ta emot och svara på frågor och försöka ge så mycket information som möjligt. Det finns till exempel en oro för att dra hem smitta och då gäller det att förklara att med korrekt skyddsutrustning ska man inte behöva bli smittad.

I dagsläget har Sunderby sjukhus ingen brist på skyddsutrustning, men det kan förändras i ett läge med många svårt sjuka patienter.

? Vi försöker säkra upp så att det ska räcka framöver. Samtidigt kan vi inte heller bunkra här av solidaritet med andra regioner som kanske behöver det mer akut än vi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida