ICN 2013. Exportsatsning på sjuksköterskor kraschlandade

ICN 2013. Exportsatsning på sjuksköterskor kraschlandade
När den globala finanskrisen slog till tog det plötsligt stopp för exporten av filippinska sjuksköterskor.

Filippinerna höll på att utbilda rekordmånga sjuksköterskor för export till andra länder. Då slog den globala finanskrisen till.

Bristen på sjuksköterskor över hela världen och ett stort sug efter arbetskraft inom vården, framför allt i USA men också i Storbritannien och andra länder, fick Filippinerna att bygga ut sin sjuksköterskeutbildning och fokusera på export.

Men omkring 2010, just när landet var på väg att utbilda rekordmånga sjuksköterskor, slog effekterna av den globala finanskrisen till med full kraft. Flera länder stängde gränserna för utländsk arbetskraft. Minst 250 000 filippinska sjuksköterskor, som planerat att emigrera, stod plötsligt utan jobb.

Total överraskning

Under den internationella sjuksköterskekongressen i Melbourne i Australien berättade Mila Delia Llanes, ordförande för den filippinska sjuksköterskeorganisationen, hur hennes hemland, och sjuksköterskekolleger, tacklat det enorma problemet som enligt henne kom som en total överraskning.

Fortfarande är många sjuksköterskor arbetslösa. 83 av 491 utbildningsprogram för sjuksköterskor har lagts ner. Vidareutbildningsprogram har startats för att nyutbildade ska kunna skaffa sig erfarenhet, eftersom erfarna sjuksköterskor fortfarande efterfrågas av många länder.

Hoppas på Tyskland

Mila Delia Llanes berättar också att Filippinerna är på väg att skriva kontrakt med nya länder med sjuksköterskebrist. Tyskland hoppas hon ska bli nästa stora importland.

Trots den bittra erfarenheten kommer Filippinerna fortsätta exportera sjuksköterskor till andra länder, berättar Mila Delia Llanes. Sjuksköterskor utomlands som skickar hem pengar till sina familjer är ett viktigt tillskott till landets ekonomi. Och förhoppningsvis kan sjuksköterskor komma hem med nya viktiga kunskaper.

Kampanj för återvändare

En kampanj har dragits igång för att få erfarna sjuksköterskor som jobbar i andra länder att flytta tillbaka till Filippinerna, i alla fall för ett tag, för att dela med sig av nya kunskaper och stötta nyutbildade utan erfarenhet.

Men den filippinska regeringen ser inte längre på sjuksköterskemigrationen som en nödvändighet, utan som en möjlighet, enligt Mila Delia Llanes.

– Målet är nu att skapa fler jobb lokalt så att vi inte blir lika känsliga för ekonomiska och politiska kriser i andra länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida