Ilska över sparförslag i Västerås

Ilska över sparförslag i Västerås
Jani Stjernström.

50 undersköterskor ska bort inom Division Medicin på Centrallasarettet i Västerås. I stället ersätts de med 20 sjuksköterskor. Men det här väcker starkt motstånd hos Vårdförbundet.

Sjuksköterskorna kommer att få utföra allt det praktiska arbete som undersköterskorna har gjort och kommer inte att hinna med omvårdnadsarbetet.

Det menar Jani Stjernström, avdelningsordförande för Vårdförbundet Västmanland. Hon är mycket kritisk till hur arbetsgivaren har skött frågan.

– Det kom som en total överraskning för oss att de har bestämt hur organisationen ska se ut och hur många som ska bort. Vi har haft samtal kring bemanningen och vem som ska göra vad och trodde att de menade allvar med att vi skulle arbeta fram det tillsammans, säger Jani Stjernström.

– Vi kommer nu att påpeka att de inte har skött samverkan och kräva att det görs en riskbedömning.

Patienterna får enkelrum 

Bakgrunden är att Division Medicin ska flytta in i en ny byggnad till hösten. I samband med det har man sett över arbetssättet och kommit fram till att man ska arbeta med patientnära vård. Det innebär att patienterna har enkelrum, att sjuksköterskorna har ett mindre antal patienter och tillbringar den största delen av sin arbetstid inne hos patienterna. Meningen är att det ska ge större trygghet och säkrare vård. Arbetssättet kräver fler sjuksköterskor.

Samtidigt har landstinget ett stort besparingskrav och det är det som gör att man nu vill ta bort 50 undersköterskor från Division Medicin.

– När så många undersköterskor försvinner kommer vi inte att hinna med det patientnära arbetet. Vi kommer att få fullt upp med att städa, fylla på förråd, och sköta allt det praktiska, säger Jani Stjernström.

Förändringarna startar i höst

Divisionschefen Liselott Sjöqvist påpekar att det än så länge är ett förslag som nu ska diskuteras på alla medicinkliniker. Och hon anser att man har en hög bemanning idag i jämförelse med andra kliniker.

– Vi behöver bli minst 30 färre för att klara vår budget. Med fler sjuksköterskor och färre undersköterskor blir vi mer flexibla. Förändringen underlättas av att vi får en ny vårdbyggnad som möjliggör ett helt nytt arbetssätt. Vi har dessutom lagt ner mycket arbete på att optimera patientflödena det senaste året.

Liselott Sjöqvist berättar att omställningen ska ske stegvis och innan den börjar ska en riskbedömning göras.

Beslut tas den 4 juni och förändringarna sker stegvis med början i höst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida