Information ger lugn

För barn som får tonsillerna bortopererade är smärtan efteråt det allra värsta. Inför operationen behöver både barn och föräldrar få veta mer om vad den innebär.

I maj 2012 lanserades www.tonsill­operation.se , en nationell webbplats som vänder sig till barn och vuxna som ska få sina halsmandlar opererade. Den drivande i arbetet med tonsillwebben är sjuksköterskan och universitetslektorn Elisabeth Ericsson vid Linköpings universitet. ?

När barn och föräldrar kommer till sjukhuset har de fått information om operationen hemskickad. En del har också varit inne på webbplatsen och lyssnat på de sagor som finns där om hur det går till, berättar Lotta Eriksson, en av sjuksköterskorna på öron-näsa-halsvårdavdelningen på sjukhuset i Norrköping. När barnen har gjort det är de mycket lugnare och oroar sig inte så mycket, konstaterar hon.?

— När jag säger att det är dags att byta om till operationskläder, säger barnen ”ja, de där kläderna”, för de har sett på illustrationerna till sagorna på webben. De vet också att det är en del förberedelser och att det kan ta en stund, upp till ett par timmar, innan operationen börjar.

De barn som inte har varit inne på tonsill­operation.se är lite mer stirriga. När de kommer in på avdelningen tror de att allt ska ske omedelbart. Eftersom föräldrarna inte heller vet vad som ska hända reagerar de på samma sätt. ?

— Barnen kanske inte vill ha emla-salva eller medicin och då måste vi lägga krutet på föräldrarna; är de lugna blir barnen lugna. Men barnet är förstås i fokus, säger Lotta Eriksson.

Vad som kan hända efter operationen, när barnet är hemma, är också viktigt för föräldrarna att veta. Till exempel att barn inte alltid säger ”aj” när det gör ont. ?

— Kanske uttrycker de inte alls sin smärta verbalt utan visar den på andra sätt, det behöver föräldrarna veta. På webbplatsen finns kunskap som till exempel att det ofta gör ont och kan vara svårt att äta och dricka efter tonsill­operationen. Där finns också förslag på hur föräldrarna kan lindra och avleda barnens besvär, berättar Elisabeth Ericsson. ?

Att smärtan inte alltid kommer direkt är också värdefull information; barnet kan verka piggt när det är dags att gå hem, men en smärttopp kan komma efter tre till fyra dagar. Operationsmetoden har betydelse för hur stark smärtan blir. När en del av halsmandlarna tas bort, tonsillotomi, räcker oftast en kombination av paracetamol och NSAID, medan det oftast behövs en komplettering med opioider för att lindra smärtan när hela halsmandlarna tas bort, tonsillektomi.

Tonsillwebben

…har skapats utifrån Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation och bygger på informationsmaterial från hela landet, en litteraturstudie och intervjuer med hundra barn och föräldrar i samband med tonsilloperation.

www.tonsilloperation.se .

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida