bemanning

Inga problem att rekrytera till nya vårdplatser i Skellefteå

Inga problem att rekrytera till nya vårdplatser i Skellefteå
Hanna Åström och Maria Karlsson på kirurgavdelningen vid Skellefteå lasarett får nya kolleger i höst när åtta nya vårdplatser öppnas. Foto: privat.

Sex nya sjuksköterskor och fyra undersköterskor gör att kirurgavdelningen på Skellefteå lasarett kan öppna åtta nya vårdplatser. Här har man inga problem att rekrytera.

– Vi har haft ett bra söktryck till de lediga tjänster vi hade. Jag tror vi har gott rykte och det gör att både sjuksköterskor och andra personalgrupper gärna söker sig hit och stannar länge, säger Lotta Hjelte Löfgren som är avdelningschef för två kirurgavdelningar på Skellefteå lasarett.

Flyttat patienter varje helg

Den ena avdelningen har varit en så kallad veckovårdsavdelning som tidigare har stängts på helgerna. Patienter som inte kunnat gå hem har flyttats till andra avdelningar.

– Under det senaste året har vi behövt flytta fyra till åtta patienter varje fredag. Det har varit stressande och lett till dålig arbetsmiljö för personalen och även varit en patientsäkerhetsrisk, säger Lotta Hjelte Löfgren.

Lotta Hjelte Löfgren är själv sjuksköterska och numera avdelningschef för två kirurgavdelningar på Skellefteå lasarett. Foto: Ulrika Nohlgren/Norran.

Men nu öppnas åtta nya vårdplatser som gör att patienterna slipper flytta. Lotta Hjelte Löfgren, som arbetat som sjuksköterska i många år innan hon blev chef för sex år sedan, ser flera förklaringar till att det gick så pass bra att bemanna.

– Vi har ett gott klimat, bra sammanhållning och väl fungerande rutiner. Vi arbetar mycket med patientsäkerhetsfrågor och utbildning och har många sjuksköterskestudenter som gör sin vfu här. De brukar säga att de tycker de fått en bra placering, att de lär sig och får vara med om mycket. De studenter som varit här kommer gärna tillbaka och det är ju ett gott betyg.

Välkomnas av facket

Maria Karlsson och Hanna Åström, som är förtroendevalda sjuksköterskor på arbetsplatsen, håller med om att det är en bra arbetsplats.

– Det är en jätteintressant arbetsplats, mycket medicintekniskt som är roligt och intressant för oss sjuksköterskor. Många har varit här länge och de nya som börjat här stannar för att de trivs, berättar de.

De tycker också att de får bra stöd från sin chef när det är extra mycket att göra och att de har bra scheman. Men arbetsmiljön har varit tung med överbeläggningar så de nya vårdplatserna är verkligen välkomna.

– Vi hoppas att det blir bättre nu, det är något som vi har jobbat för i många år.

Inga vakanta tjänster

Inom Region Västerbotten har många arbetsplatser svårt att bemanna inte bara när det gäller sjuksköterskor utan även andra yrkesgrupper. Men på Skellefteå lasarett finns egentligen inga vakanta tjänster, säger Lotta Hjelte Löfgren.

– Det är ett litet sjukhus med många specialiteter som gör att vi har en stor och varierad vård. Många läkare vill göra sin AT och ST-tjänstgöring här och vi klarar oss nästan helt utan stafettläkare.

Hon betonar vikten av inskolning för alla nyanställda, särskilt de nyexaminerade. Till exempel får de inte jobba natt det första halvåret.

– Jag anser att det är för tufft när man kommer som ny sjuksköterska, men också för den som man jobbar tillsammans med. De är bara två på natten. Man ska känna sig trygg i sin yrkesprofession innan man börjar jobba natt, det är min fasta hållning, säger Lotta Hjelte Löfgren.

Inte nöjda med löneläget

Lönerna är det som både hon som chef och de fackliga representanterna ser som en knäckfråga framöver.

– Lönemässigt är vi inte nöjda, det är som på alla andra ställen. Vi hoppas att vi ska få upp lönerna, men får alltid höra att det inte finns pengar. Vi får väl se hur de tänker när vi ska ha lönesamtal nu i höst, säger Maria Karlsson.

Även Lotta Hjelte Löfgren är fundersam.

– De vi ska satsa på nu är de erfarna, enligt regionens riktlinjer är det de som har mer än åtta års yrkeserfarenhet. Risken är att mellanskiktet, de som har jobbat i fem–sex år, hamnar på efterkälken, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida